Spread the love

13 јуни е значаен ден за Ромите бегалци од Косово. На овој ден, пред една година, група Роми бегалци од Косово донесоа декларација со која 13 јуни се прогласува за Ден на ромскиот егзодус од Косово. Оваа иницијатива има за цел да се оддаде почит на страдањата и искуствата на Ромите кои беа принудени да го напуштат својот дом за време на конфликтот.

Иницијативата има за цел и да подигне свеста за тешкотиите со кои се соочуваат Ромите бегалци и да ги охрабри заедниците и владите да преземат мерки за нивна поддршка и интеграција. Албанските паравојни формации ги малтретирале и прогонувале Ромите, користејќи ги како жртвени јарци за страдањата предизвикани од војната. Ова создадало клима на страв и несигурност, принудувајќи ги Ромите да бараат засолниште и заштита надвор од Косово.

Од 1999 година па сè до 2005 година ромската заедница се соочила со сериозни злосторства од страна на дел од албанските паравојни формации. Имало извештаи за убиства, силувања и протерувања од своите домови. Ромите биле мета на одмазда и биле обвинувани за соработка со српските сили. Како резултат на тоа, многу Роми биле принудени да ги напуштат своите домови и да бараат засолниште во соседните земји или во земји на Европската Унија.

Сето ова се случувало пред очите на КФОР, во кој албанските паравојни формации систематски ги протерувале Ромите, Египќаните и Ашкалиите преку насилство, потпалување на пожари во нивните домови и имоти. Овие акти на насилство имале за цел да ги избркаат Ромите од нивните населби и да создадат атмосфера на страв и несигурност. Многу Роми изгубиле сè што поседувале и биле принудени да живеат како бегалци, во лоши услови и со ограничен пристап до основни услуги и права.

 

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading