Spread the love

Краткиот документарен филм „Детето има право на образование и живот„ нема основа да критикува одредена етничка припадност. Неговата намена е да се даде акцент на изборот kој ветува подобра иднина на детето, избор кој не го избира детето, туку самите родители и во поголеми случаеви самата држава чии институции ги занемаруват нивните проблеми, во поедини области со вршење на сегрегација на децата во училиштата како и немањето на еднакви социјални, политички и правни услови.

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading