Spread the love

Во последните години, Европа забележува значителен раст на поддршката за десничарските политички партии и движења.
Еден од главните катализатори за ова политичко поместување е миграционата криза. Големиот прилив на мигранти и бегалци од Блискиот Исток и Африка предизвика страв и несигурност кај многу Европјани. Овие чувства доведоа до зголемена поддршка за политичари кои ветуваат строги миграциски политики и заштита на националниот идентитет.
Незадоволството со традиционалните политички елити е уште еден значаен фактор. Многу граѓани ги гледаат овие елити како корумпирани и одвоени од реалните проблеми на обичните луѓе. Ова незадоволство ги тера гласачите да се свртат кон десничарски популистички партии кои ветуваат промени и повеќе контрола врз националните политики.
Последиците од глобалната економска криза во 2008 година се уште се чувствуваат низ Европа. Високата стапка на невработеност и економската нестабилност создаваат чувство на несигурност и фрустрација кај многу луѓе. Десничарските партии често нудат решенија преку националистички и протекционистички економски политики, што ги прави привлечни за гласачите.
Глобализацијата и мултикултурализмот доведоа до стравови од губење на културниот и националниот идентитет. Десничарските партии го користат ова чувство за да ги мобилизираат гласачите со пораки за зачувување на традиционалните вредности и националниот идентитет.
Социјалните мрежи и алтернативните медиуми имаат значајна улога во ширењето на десничарските идеи. Овие платформи овозможуваат брзо и ефикасно ширење на популистички и радикални пораки, често без соодветна контрола и регулација.
Комбинацијата на миграционата криза, економската несигурност, незадоволството со политичкиот естаблишмент и стравовите од губење на културниот идентитет создаваат плодна почва за раст на десничарските движења во Европа. Оваа ситуација бара внимателен и инклузивен пристап за да се адресираат корените причини и да се спречи понатамошната радикализација на политичкиот пејзаж.

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading