Spread the love

Eksperti taro KAT (USA) vakergja so ko majsig vakti trebul te džakera uragani taro pandžto kategoria Kovid. Majkl Osterholm eksperti baši infektologia baši NBC vakergja so o mauša ano KAT šaj te oven kuvde e pandemiaja Kovid 19 tari pandžto kategoria kova so avela sar uragani. Ov kergja jek exampl:
Bešena uza ki samudra (more) thaj angli tumende si sal i samudra thaj khanči vaver. Numa na džanena so ano 700km avela uragani tari pandžto kategoria.
Te vakeren e manušenge so si ko adaja vrama ki plaža, pahreste ka pakjan tumenge, thaj ola ačona te lako kam thaj uza ki samudra. Akava uragani ka avel taro jekh puti bizo te dikljol bizo te šungol. » vakergja o Osterholm baši o NBC. Ov dengja apeli dži ko sa e manuša te oven vakcirime ko but baro numero.

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading