Spread the love

Ko 50 beršipe ani Francia trujal o pendžardo romano aktivisti thaj ko jekh i membo ko avgo romano Kongreso ,so sa ikerdo ano London 1971 berš o Mateo Maksimof sar pastori regrupiringja romane familen ani Francia ki akaja hangiri.

 

Културата на  Ромите во Франција

Веќе на крајот на педесеттите и почетокот на шеесеттите години на дваесеттиот век во Франција, тие беа  запишани идокументирани првите ромски евангелистички религиозни активности преку Матео Максимоф еден од првите делегати на Првит Ромски Конгрес одржан во Лондон 1971 година

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading