Ko 50 beršipe ani Francia trujal o pendžardo romano aktivisti thaj ko jekh i membo ko avgo romano Kongreso ,so sa ikerdo ano London 1971 berš o Mateo Maksimof sar pastori regrupiringja romane familen ani Francia ki akaja hangiri.

 

Културата на  Ромите во Франција

Веќе на крајот на педесеттите и почетокот на шеесеттите години на дваесеттиот век во Франција, тие беа  запишани идокументирани првите ромски евангелистички религиозни активности преку Матео Максимоф еден од првите делегати на Првит Ромски Конгрес одржан во Лондон 1971 година

Total Views: 44 ,
Translate »