Вчера во просториите на општината Шуто Оризари била отворена канцеларија за бесплатна правна помош, каде бил присутен министерот за правда, Кренар Лога како и потпишување Меморандум за соработка помеѓу Министерството и општината.
Со отварање на канцеларијата граѓаните кои се во тешка финансиска состојба ќе им се помогне да добијат правна помош од адвокат и фер судење.
На отворањето на канцеларијата за бесплатна правна помош присуствуваше и претставничката на УНХЦР Моника Сандри и претсавници на Канцеларијата на Совет на Европа.
Граѓаните може да се информираат за правото кое државата го дава во вид нa бесплатна правна помош на веб страницата pravnapomos.mk


Bipokimo hakoskoro pomaškaribe e dizutnenge tari komuna Šuto Orizari

I komuna Šuto Orizari erati putergja kancelarija baši bipokimi hakoskiri kancelarija, thaj ko jek vas hramovibe baši memorandum ko maškar buti keribe e Ministerstvoja baši hakaja thaj i komuna.
O putribe e kancelarijakoro ka ovel e dizutnenge kola so si ko pharo finansisko hali, thaj ka ovelenge dendo bi lovelgoro avukati thaj fer tribunaleskoro procesi.
Ki vrama taro putribe e kancelarijakoro lila than o preperutne taro UNHCR Monika Sandri thaj preperutne tari kancelarija Koncili e Europakoro.
O dizutne šaj informirinennape baši o hakaja ki them ani veb rig: pravnapomos.mk

Total Views: 379 ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »