Category: Lumija

Ромски интелектуалци го овбинуват Џонатан Ли за деконструкција на ромскиот национален идентитет и поткопување на ромското движење

Писмото на една група ромски интелектуалци и активисти е сеопфатна критика на изјавите на Џонатан Ли, од Европскиот центар за…