Spread the love

Разбирам дека во списокот на партијата „Преродба“ во општина Червен Брјаг, од вкупно 13 кандидати за општински советници, 6 се  етнички Роми (дали се такви по самосвест е друго прашање). Сите се на возраст под 45 години. Тоа се луѓе од мојата генерација. Сите тие се формирани како личности во ерата на демократијата по 1989 година. Јас лично не ги познавам овие луѓе, но факт е дека се кандидати од партија предводена од човек кој сите нас Роми не нарече „подлуѓе“ – Костадин. Костадинов. Како се случи оваа работа?
Се чини дека неколку релативно образовани и успешни Роми влегуваат на листите на „Преродба“ и на ДПС на овие локални избори. Тоа се интегрирани Роми, (цигани) во бугарското општество, кои добиваат предлози од такви партии или самите одат кај нив. Зарем ова не е јасен доказ за неуспехот на демократските и левичарските партии во Бугарија? Ја губат довербата, се изолираат во неколку големи градови. Не се осмелуваат да влезат во резервираните места на другите , но и да се појават таму, тоа е привремено, исто колку да се сликаат како консумираат нешто, алва, сирење, пита или како се возат во количка.
Заминува цела ера на илузии и утопии. Прекршени се сите црвени линии, прекршени се сите правила. Сите со свои очи видовме како самиот носител на „промената“ од Канада, Кирил Петков, отишол на митинг на  „Преродба“ и си пукал во ногата, викајќи од микрофонот – „да не се делиме“ (со фашистите ). Гледаме во моментов како храбрите анти-ДПС јуришници од Розенец силно го прегрнале Пеевски. Тогаш?
Ако тие што наводно се бореле за демократија и правна држава ги смениле принципите, го лажеле својот електорат, како да најдеме промена за „циганите„? Па, дел од нив го следат трендот, „оживуваат“, се ориентираат кон она што им изгледа профитабилно, бидејќи се интегрирале во ова општество. Интеграцијата се исплати. Неразбраната, погрешна „интеграција на Ромите“ како бумеранг ќе се врати и ќе удри по интеграторите.
Сведоци сме на колапс на неолиберализмот, на затворање на „отворените општества“, на лудување на „шаманите“ и „експертите за транзиција“ и постепена урбанизација на „добрите“ и нивна транзиција во „лошиот“ табор. Наближувачката апокалипса во Источна Европа ме тера се повеќе и повеќе да размислувам за спасението на оние кои, по некое чудо, останале ментално и духовно незасегнати од овие процеси и сè уште чувствуваат со своето шесто сетило, со нивната циганска интуиција, дека мора бега.

ФБ статус на Орхан Тахир

дипломиран правник и

ромски активист

 

Бумерангът на интеграцията и провалът на демокрацията

Разбирам, че в листата на партия “Възраждане” в община Червен Бряг от общо 13 кандидати за общински съветници 6 са роми по произход (дали са такива по самосъзнание е друг въпрос). Всички са на възраст под 45 години. Това са хора от моето поколение. Всички те са се формирали като личности в ерата на демокрацията след 1989 г. Аз не познавам лично тези хора, но е факт, че се кандидатират от партия, водена от човек, който нарече всички нас ромите “подчовеци” – Костадин Костадинов. Как стана това нещо?
Изглежда, немалко сравнително образовани и успешни роми влизат в листите на “Възраждане” и ДПС в тези местни избори. Това са интегрирани роми, цигани в българското общество, които получават предложения от такива партии или сами отиват при тях. Не е ли това ясно доказателство за провала на демократичните и левите партии в България? Те губят доверие, те се самоизолират в няколко големи града. Те не смеят да пристъпят в запазените зони на другите партии, но и да се появят там, то е временно, колкото да се снимат как консумират нещо, халва, сирене, баница или пък как се возят в каруца.
Отива си цяла една епоха на илюзии и утопии. Всякакви червени линии са преминати, всякакви правила са нарушени. Всички видяхме с очите си как самият носител на “промяната” от Канада Кирил Петков отиде на митинг на “Възраждане” и се застреля в крака като се провикна от микрофона – “да не се делим” (с фашистите). Виждаме в момента как храбрите анти-ДПС щурмоваци от Росенец са се прегърнали здраво с Пеевски. Тогава?
Щом тези, които уж се бореха за демокрация и правова държава измениха на принципите си, излъгаха електората си, как да намираме кусур на циганите? Ами една част от тях следват тренда, “възраждат се”, ориентират се към онова, което им се струва печелившо, защото са се интегрирали в това общество. Интеграцията дава своите плодове. Криворазбраната, сбъркана “ромска интеграция” като бумеранг ще се върне и ще удари тъкмо интеграторите.
Ставаме свидетели на краха на неолиберализма, затварянето на “отворените общества”, умопобъркването на “шаманите” и “експертите на Прехода” и постепенната орбанизация на “добрите” и преминаването им в лагера на “лошите”. Наближаващият апокалипсис в Източна Европа ме кара все повече да се замислям над въпроса за спасението на онези, които по някакво чудо са останали умствено и душевно незасегнати от тези процеси, а все още чувстват с шестото си чувство, с циганската си интуиция, че трябва да бягат.

ФБ статус на Орхан Тахир

завършил право и

Ромски активист

 

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading