Окружниот совет (ЦЈ) на Бузау го одобри финансирањето на организацијата на три национални училишни олимпијади по хемија, педагогија и ромски јазик во текот на месец април, а последната од нив беше адаптирана врз основа на три дијалекти што се користат во Романија и во Европската Унија, онаа на урсарите, споиториите и Карпатите.

Според Си Џеј Бузау, училишните натпревари се на национално ниво, утврдени со календарот одобрен од Министерството за образование за да се одржат во округот во учебната 2023-2024 година.

„Предлог-одлуката за одобрување на кофинансирање од сопствениот буџет на округот Бузау 2024 година на организацијата на националната фаза на училишните олимпијади по хемија, педагогија и ромски мајчин јазик, на Националниот натпревар едиција „Маргарета Стериан“ – XIV, соодветно на окружниот проект „Образование бузојан меѓу традицијата и модерноста“. Преку иницираната нацрт-резолуција, предлагам натамошна поддршка на воспитно-образовните активности претставени со национални фазни училишни олимпијади и државни натпревари“, изјави претседателот на СП, Петре Еманоил Неагу, според предлог-резолуцијата.

На ниво на округот Бузау, ромскиот јазик се изучува во две образовни единици, а еден од претставниците на ромските заедници објаснува дека темите на Олимпијадата би можеле да бидат напишани врз основа на урсарискиот дијалект, кој го користат урсариските заедници низ Европа.

„Поканети се околу 72 деца од целата земја и околу 30 придружни наставни кадри, плус комисија од Букурешт составена од професори по ромски јазик. Не сите окрузи во земјата учат романски јазик, има само околу 30 окрузи, вклучувајќи го и Бузау. Во округот, се учи во две училишта, едното во општината Калниви, другото во училиштето 14 во општината Бузау. Како по правило, во рамките на Олимпијадата се организира тест напишан на романски мајчин јазик. Тоа е дадено во училишната програма, до неодамна бев навистина против затоа што е јазик, амалгам од зборови составени затоа што немаше зборови во романскиот јазик, но сега разбирам дека вената на која е пресечен овој јазик е вената на урсарискиот јазик, оној што го зборуваме во населбата Симилеаска и го зборуваат многу Роми од Европа“, изјави за Аџерпрес претседателот на Ромската партија „Про Европа“ Бузау, Калин Јосиф.

Предметите за учениците кои ќе учествуваат на Олимпијадата по романски јазик се инспирирани од оригиналната наставна програма, но и од текстови адаптирани од ромски јазик.

„На олимпијадата учествуваат ученици од 7-ма студиска година, до 12-то одделение. Имаме училишна програма од подготвителен до дванаесетти клас. Училишната програма има календарски план одобрен од Министерството за образование. Јазикот што се зборува е официјален јазик поделен на три дијалекти на големите ромски племиња во Романија, урсари, карпати и споитори. Се изучува токму како на романскиот јазик, но нема преводи од романски јазик. Тие се текстови прилагодени за студенти, за нивоата на студии преземени од ромски писатели, од други земји, романски писатели, поети кои напишале такви текстови и се воведени во учебниците како што е Комуникација на ромски јазик. Тие се автори на учебници од подготвителен до дванаесетти. Можеби има некои преводи адаптирани од романски јазик, но огромното мнозинство од нив се странски писатели, Роми“, изјави за АГЕРПРЕС, наставникот Калин Разван Јонуц од средното училиште „Думитру И. Јонеску“ во комуната Калвини.

Националната олимпијада по хемија ќе се одржи меѓу 28 април и 5 мај, Педагогијата помеѓу 25 и 28 април, а националната олимпијада по јазик Оромо е исто така закажана меѓу 25 и 28 април.

Вкупниот буџет доделен од СП за трите Олимписки игри, но и за другите активности што се спроведуваат на ниво на округот, изнесува 130.000 леи.

Целиот текст е превземен од следниот линк:

https://partidaromilor.ro/olimpiada-nationnala-la-limba-romani-in-luna-aprilie/?amp=1&fbclid=IwAR0GA4k8KZiH6dPiR8eSsGA2NBxnUFczVfc1KnOqlxdPta6JldarIfJSDKc&mibextid=xfxF2i

 

 


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading