Spread the love

Глобалната ромска коалиција, укажува на глобалниот карактер на оваа иницијатива. Фактот дека членовите се присутни од речиси секој континент ја нагласува широчината на движењето и неговата посветеност на глобалните прашања.
Дискусиите на состанокот опфатија неколку клучни теми. Тие вклучуваат единство во рамките на ромската заедница, предизвици на национализмот, мобилизација на членовите, како и конкретни проблеми со кои се соочуваат ромските бегалци во Германија. Овие теми ја одразуваат сложеноста на прашањата што се важни за оваа заедница.
Дени Добробров и Џими Стојка од Светската Федерација на Ромите и Гратан Пуксон еден од првите делегати на првиот Ромски Конгрес , за кој и покрај своите 90 години се уште неуморно работи за наоѓање начини за решавање на проблемите со кои секојдневно се сооучуват Ромите, кои се и носители на Глобалната ромска коалиција ги презентираа клучните сознанија, особено во однос на отпорот кон ромскиот национализам и потребата за демократска транзиција во рамките на движењето. Беа објавени и планови за изработка на резолуција и декларација, што укажува на намерата на коалицијата да ги прецизира своите цели и вредности.
Претставената нова веб-страница на коалицијата, особено делот само за членови, го одразува технолошкиот напредок и посветеноста на обезбедувањето ресурси на членовите за да ги унапредат нивните напори. Ова вклучува механизми за гласање, форуми за дискусија и складиште на најдобри практики.
Акцентот на поддршката на мобилната изложба на холокаустот ја покажува посветеноста на коалицијата за подигање на свеста и едукација на јавноста за историјата и издржливоста на Ромите. Ова ја покажува ширината на интересите и активностите на коалицијата надвор од сопствената заедница.
На средбата беше истакната определбата на заедницата да се соочи со предизвиците и да ги зајакне напорите за препознавање и самоопределување на Ромите на глобално ниво. Со прифаќање на демократските принципи и подобрување на организациската структура, коалицијата ја потврдува својата посветеност за унапредување на правата и благосостојбата на Ромите ширум светот.

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading