Глобалната ромска коалиција, укажува на глобалниот карактер на оваа иницијатива. Фактот дека членовите се присутни од речиси секој континент ја нагласува широчината на движењето и неговата посветеност на глобалните прашања.
Дискусиите на состанокот опфатија неколку клучни теми. Тие вклучуваат единство во рамките на ромската заедница, предизвици на национализмот, мобилизација на членовите, како и конкретни проблеми со кои се соочуваат ромските бегалци во Германија. Овие теми ја одразуваат сложеноста на прашањата што се важни за оваа заедница.
Дени Добробров и Џими Стојка од Светската Федерација на Ромите и Гратан Пуксон еден од првите делегати на првиот Ромски Конгрес , за кој и покрај своите 90 години се уште неуморно работи за наоѓање начини за решавање на проблемите со кои секојдневно се сооучуват Ромите, кои се и носители на Глобалната ромска коалиција ги презентираа клучните сознанија, особено во однос на отпорот кон ромскиот национализам и потребата за демократска транзиција во рамките на движењето. Беа објавени и планови за изработка на резолуција и декларација, што укажува на намерата на коалицијата да ги прецизира своите цели и вредности.
Претставената нова веб-страница на коалицијата, особено делот само за членови, го одразува технолошкиот напредок и посветеноста на обезбедувањето ресурси на членовите за да ги унапредат нивните напори. Ова вклучува механизми за гласање, форуми за дискусија и складиште на најдобри практики.
Акцентот на поддршката на мобилната изложба на холокаустот ја покажува посветеноста на коалицијата за подигање на свеста и едукација на јавноста за историјата и издржливоста на Ромите. Ова ја покажува ширината на интересите и активностите на коалицијата надвор од сопствената заедница.
На средбата беше истакната определбата на заедницата да се соочи со предизвиците и да ги зајакне напорите за препознавање и самоопределување на Ромите на глобално ниво. Со прифаќање на демократските принципи и подобрување на организациската структура, коалицијата ја потврдува својата посветеност за унапредување на правата и благосостојбата на Ромите ширум светот.

Total Views: 125 ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »