Spread the love

Холокаустот на Ромите, познат и како Порајмос, е заборавен дел од историјата на Втората светска војна. За време на нацистичкото владеење, ромската заедница доживеала систематски прогон, депортации и масовни убиства.

Нацистите примениле политика на еугеника на Ромите, сметајќи ги за инфериорна раса. Прогоните започнаа уште пред концентрационите логори да станат фокусна точка на нацистичкиот терор. Ромите беа цел на масовни апсења, депортации и убиства.

Депортациите на Ромите често се случуваа во истите возови што ги превезуваа Евреите. Концентрационите логори како Аушвиц и Бухенвалд станаа места каде Ромите беа подложени на ужасни услови за живот, медицински експерименти и масовни егзекуции.

Сеќавањето на Холокаустот на Ромите е важно за зачувување на човековите права и противењето на сите форми на дискриминација. Денес, бројни организации работат на зачувување на споменот на Порајмос и подигање на свеста за важноста на толеранцијата и различноста.

 

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading