Spread the love

Во 76 издание на Канскиот филмски фестивал, кој трае од 16 до 27 мај ова година, денес на третиот ден од неговото отварање ке биде резервирано за различни настани, како што е кино презентација, музика и свечености, истакнувајки го она најдоброто од седмата уметност давајки простор на пријателски празничен амбинет.
Овој ден секако е исто така значаен и за ромската широка заедница во Европа па и во светот, затоа што денес на програмата на овој познат интернационален филсми фестивал со почеток во 16 часот Европскиот центар за уметност и култура на Ромите ЕРИАК, ке има свое преставување, преку филмот „Ромска Кралица„ во која главните улоги ја толкува ромската актерка Алина Сербан, Тимеа Јунгхаус, извршен директор на ЕРИАК и Желко Јованович директор на канцеларијата за Ромски иницијативи Отворено Општество кое е и воедно и покровител на ЕРИАК.
Јованович се надева дека учеството на Ромски филмски креативци на овој светски познат филмски фестивал ке покрене предизвик против стереотипите кои се пренесени на филмското платно од режисери кои креират филмови со ромски теми и содржини , а кои спред Јованович се и те како со стереотипен карактер, споменувајки го познатиот режисер Емир Кустурица. Јованович вели дека целта е да се отварат вратите на Кан за новата ера на ромски таленти, креатори на филмски дела ( , револуционерни режисери и инвентивни сценаристи).

Te putergoven o udara taro kansko filsmko fstivali baši talentirime Roma tari eftato umenost

Ko 76 iydanie taro kansko fisko festivali kova so starungja taro 16 a ka agorkerel ko 27 maj, o trinto avdisutno dives ka vel rezervirimo baši turlie čipote sar so o kino prezentacija,muzika, utcavalipe, kote so ka čivelpe akcenti baši okova so si najšukar tari eftato arti dejbaja than baši ko amalikanipe thaj bidžukoskoro ambienti.
Akava dives i vi agjar lače baši sa e Roma na sal andar i Evropa numa vi tari Lumia, soske avdive ki programa aro akava festivali ko šuru taro 16 o ari e Europakoro centro baši romano arti tjak kultura ERIAK ka ovele piri prezentacija prekal i Alina Sebian , šerutni akterka ko filmi „Romani thagarutni“ i šerutni direktorka taro ERIAK i Timea Junghaus, thaj o Željko Jovanovič direktori tari Kancelarija baši romane inicijative ztlako Pravdo Sasuitinpe thaj vi ko jekh učardo e ERIAK-oskoro.
O Jovanovič dela angin so o lejbe e romane filsmko kreativcengoro ko akava lumiakoro pendžardo filsmko festivali ka legarel predizviko mujal o stereotipija kola so si legarde trujal o bi romane režiserija romane temencar kote so isi but stereotipija, enadindor agjar e pendžarde filsmko režisere e Emir Kusturica.
O Jovanovič vakerela so i resarin si te putrenpes o vudara taro Kan baši nevi era e romane filsmko taklentengoro sar filmengere kreativcia ( revolucionerna editoria, inveteivno scenaristija).

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading