Spread the love

„Твојот избор , твоја иднина„ има тенденција да резимира прилично сложена состојба на одредена ромска група која по потрага по подобар живот се наоѓа на крстопат помеѓу изборот на својот стилски животен пат..
Гласот во филмот цело време го прати лицето, влегувајки во виртуелен монолог окарактеризирајки го неговиот животен избор како веќе видена лоша негова и иднина на неговото семејство.
Гласот е во улога на директивна суптилност кој како импресивен нагодавач му го отркива патот без иднина, доколку лицето и понатаму продолжува со таквиот начин на живот кои се не традиционални и самокреирани без целна иднина.
Гласот го посочува и стравот од можното негово неприфаќање од општеството па и од тука и неговата желба за промена на своите животни навики е дилема на „ Дали„ „ Како„…
Гласот во филмот ги опишува консеквенциите од таквиот начин на живот и прави паралела денес со утре и задутре.
Филмот е порака кој како инструмент преставува сопствена борба со мизеријата, сиромаштијата и дискриминацијата во опшетсво во кој сите имат еднакви можности.
Тишината филмот ја заменува со зборови во кој јасно и гласно повикува на смена на животните навики кои го спречуват интегративниот процес кон подобра иднина и на ова и на идните генерации.
Самата интеграција е воедно и најакото оружје против дискриминацијата.

Можеби филмот резултира со стереотипи, но тао е вистината, која по самокритика и уверување на лошиот стилски животен избор е само продолжување на вртењето на кругот на сиромаштија и дискриминација поради ваквите лоши животни навики,

 

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading