Spread the love

Пред извесно време според нашето истражување откривме дека Елвис Шакири од Ромалитико е виновен што во касата на Ромалитико престана да се сливат финансиски грантови од Сорос.
Ова се должи што Шакири не прифати позиција во владата ( немаме подоатоци за која позиција се работи).

Влегувањето во владините структури на Македонија па и на секаде каде РИО финансира одредени ромски национални движења се дел од идејата и стратегијата на РИО за остварување на политички ромски курс во Европа ,  за кој Сорос со години инвестираше во овие млади образовани Роми, по завршување на своите студии и враќање во своите држави  бидат политички активни, и да работат на смена на политичкиот курс во прилог за Ромите.

Тој инвестиционен влог не е наменет за  некои себични авантури и бенефити .

Според ЕУ Ромапрес, Шакири не ја прифати одлуката, поради тоа што Ромалитико пред речиси две години зема грант од УСАИД во вредност од 2 милиони евра.
Шакири не сакаше да се откаже од својата позиција во проектот.
1 милион за реконструирање или реновирање и изградба на комуналната инфратсруктура во ромските населби или општини во С. Македонија,

и 1 милион евра за подигање на ромската политичко социјална и економска свест преку разни семенари, обуки, мобилизација на луѓе и ресурси за адресирање на приоритетни прашања,програми насочени кон решавање на различни ромски прашања…

Оваа програма е дел од иницијативата Local Works на УСАИД Северна Македонија, преку која УСАИД ги овластува локалните актери да преземат водство во идентификувањето и справувањето со развојните предизвици во нивните заедници.

Линковите за грантот на УСАИД се :
https://romalitico.org/27/07/2023/proekt-na-usaid-za-inkluzija-na-romite/proekt-na-usaid-za-inkluzija-na-romite/?fbclid=IwAR362enyHPB2thtRU79ik0XrMo45bpr_0sygTZMdUydc5SrvTesr_3eA7_Q

https://romalitico.org/27/07/2023/zaedno-za-prosperitetna-zaednicza/zaedno-za-prosperitetna-zaednicza/?fbclid=IwAR1Uv6oirLL1yPoYMuFLyeLNn_4d-E2bf3H8Zu_F-sk_Cf9e2AL5jy7N1m4

Ваквата одлука на Шакири ја закопа Ромалитико, со тоа што РИО, а можеби и Новата Европска Фондација на Ромите нема да продолжат да го финансират Ромалитико од каде што произлегува  неколкуте минати месечни „кавги„ помеѓу Шакири и челниците на РИО.

Поради сукобот со РИО која беше стална финансиска подршка на Ромалитико, Ромаверзитас и Романо Авази кои се  конструктури на неформалното национално ромско движење Аваја со сигурност ке престане понатамошното финансирање на Ромалитико, а за кој сведочи  еден дел од вработените кои сега работат на терен во грантот на УСАИД  и го напуштат Ромалитико од две причини, првата е што размислуват дека во некое одредено време УСАИД ке прекине со финансирањена грантови за Ромалитико и втора причина е престанокот на финансирањето на РИО кон Ромалитико.

Од друга страна пак во овој сукоб најверојатно ке профитира Романо Авази заедно со „Барбиката на Аваја „ Селва Мустафи, која е на чело на Романо Авази, а за која пишувавме пред две недели за злоупотраба на својата положба како председател на Романо Авази, која го има сменето  избраниот председател  на младинскиот актив на Романо Авази од  Тетово за да  ја постави својата прва братучетка, која по автоматизам би и било платени хонорари од РИО.
Во некое наше народно истражување ке ја опфатеме темата дали Романо Авази ке ја преземе главната улога наспроти Ромалитико во понатамошно функционирање на Аваја, со што сугерира и ставените потписи на Романо Авази со Ромалитико за прекин на партнерството со Ромалитико во проектот на УСАИД, или Ромалитико ке се избори да остане на пиедесталот на Аваја ( доколку се рабира се продолжи соробатката со Новата Европска Фондација на Ромите).

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading