Предизвици и можности за ромската заедница на претстојните ЕУ Парламентарни избори

Spread the love

Во пресрет на престојните ЕУ парламентарни избори, се очекува повеќе од 500.000 Роми со право на глас да го дадат својот придонес кон формирањето на новиот ЕУ парламентарен состав.

Во Европскиот парламент, претставници на ромската заедница се ретки, што се должи на историската маргинализација и недостатокот на политичка застапеност на Ромите во Европа. Информациите за бројот на ромски кандидати за Европскиот парламент за конкретните избори може да варираат и често не се лесно достапни, бидејќи не секогаш се истакнува етничката припадност на кандидатите и поради тоа што нема етничка ромска партија.

Присуството на ромски кандидати и нивниот избор во Европскиот парламент нема драстично да ги промени нештата во корист на ромската заедница во Европа, кога во прашање е дискриминацијата и нивното вклучување во Европскиот политички систем. Иако ромската заедница секогаш е лево ориентирана, заслугите за нивниот глас во целина се занемарени, поради тоа што левите ретко се осудуваат да ги одбранат од антироманизмот (антициганизам) поради големото антиромско расположение на својот електорат. Но сепак, тоа е во поблага форма од екстремните десничарски европски партии, кои наговестуваат на овие избори да го земат приматот на власта во ЕУ парламентот.

Постои потенцијално зголемување на влијанието на екстремната десница кое може да се разгледа од неколку аспекти:

Политичка реторика и дискриминација: Екстремната десница често користи реторика која може да биде дискриминаторска и нетолерантна кон малцинските групи, вклучувајќи ја и ромската заедница. Зголемувањето на нивната политичка моќ може да доведе до заострување на политиките и ставовите кон Ромите.

Законодавни промени: Доколку екстремната десница добие значителен број места во Европскиот парламент, може да има обиди за промена на европските закони и политики кои се однесуваат на правата на малцинствата и борбата против дискриминацијата. Ова би можело да влијае негативно врз правата и заштитата на ромската заедница.

Социјална клима: Зголемувањето на екстремно десничарските политички сили може да го заостри општествениот климат и да поттикне зголемена нетолеранција и дискриминација на локално ниво. Ова би можело да се манифестира преку зголемена социјална изолација и економски предизвици за ромската заедница.

Сепак, важно е да се има предвид дека Европскиот парламент е составен од широк спектар на политички партии и движења. И покрај потенцијалното зголемување на влијанието на екстремната десница, постојат и други политички сили кои се силни поддржувачи на човековите права и интеграцијата на малцинствата. Ромската заедница има потенцијал да го искористи својот глас и да поддржи партии кои работат за заштита на нивните права и интереси.

Во поглед на тековното расположение за претстојните избори во 2024 година, некои од овие фактори можат да се променат во зависност од актуелната политичка клима и конкретните активности насочени кон ромската заедница. Зголемениот интерес и учество на ромскиот електорат би можеле да се очекуваат ако има видливи напори за нивна вклученост и застапеност во политичкиот процес, како и ако постојат кандидати кои ги застапуваат нивните интереси.

Дополнително, многу е важно ромската заедница и нивните сојузници да бидат активно вклучени во политичкиот процес, да ги зголемат своите активности за подигање на свеста и да соработуваат со организации и институции кои работат на заштита на човековите права.

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.