Мехмет Мујич ромски активиста од БиХ во интервју за босанската БРХТ изјави дека Босна и Херцеговина многу малку допринесува за подопбрување на состојбата на Ромите во ова држава. Мујич исто кажа дека државните инстутиции , како да нема желба да им се излезе во пресрет на ова заедница како што тоа е во другите блиски земји, пред се кога во прашање запослувањето и подобрување на животнио страндард на Ромите.
Мујич исто така нагласува дека на Ромите им е ускратено правото да бидат кандидати на високи државни интетуции и за членови на председталетвото на БиХ по националност Ром.

„Sar Rom našti ovava mebro ko presidium e Bosnake“
O mehmet Mujič romano aktivosti tari Bosna thaj hercegovina ko intervju basši bosansko televizija BHRT vakergja so i Bosna thaj Heregovina nut hari ingarela baši lačaribe e romene dživdipaskoro ani akaja them.
O Mujuč vi agjar havljarela so o themutne institucije sar te pene nanelen mangipete iklon angle ko pomaškaribe akale jekinake sar soj ko vavera thema taro pašibe , anglo sa keda kerelape lafi baši lačaribe lengere dživdipaskoro.
Vi agjar o Mujič vakerela so e romenge nane dendo te oven kandidatija ko uče institucije nit palem te oven kandidatoja ko presidium e Bosna thaj Hercegovinake sebepi o nacionalnost Rom.

 

 

Total Views: 612 ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »