Spread the love

Мехмет Мујич ромски активиста од БиХ во интервју за босанската БРХТ изјави дека Босна и Херцеговина многу малку допринесува за подопбрување на состојбата на Ромите во ова држава. Мујич исто кажа дека државните инстутиции , како да нема желба да им се излезе во пресрет на ова заедница како што тоа е во другите блиски земји, пред се кога во прашање запослувањето и подобрување на животнио страндард на Ромите.
Мујич исто така нагласува дека на Ромите им е ускратено правото да бидат кандидати на високи државни интетуции и за членови на председталетвото на БиХ по националност Ром.

„Sar Rom našti ovava mebro ko presidium e Bosnake“
O mehmet Mujič romano aktivosti tari Bosna thaj hercegovina ko intervju basši bosansko televizija BHRT vakergja so i Bosna thaj Heregovina nut hari ingarela baši lačaribe e romene dživdipaskoro ani akaja them.
O Mujuč vi agjar havljarela so o themutne institucije sar te pene nanelen mangipete iklon angle ko pomaškaribe akale jekinake sar soj ko vavera thema taro pašibe , anglo sa keda kerelape lafi baši lačaribe lengere dživdipaskoro.
Vi agjar o Mujič vakerela so e romenge nane dendo te oven kandidatija ko uče institucije nit palem te oven kandidatoja ko presidium e Bosna thaj Hercegovinake sebepi o nacionalnost Rom.

 

 

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading