Според Специјалниот извештај за состојбата на Ромите, подготвен од Институцијата на Народниот правобранител за човекови права на Босна и Херцеговина, со поддршка на Канцеларијата на ОБСЕ за демократски институции и човекови права (ОДИХР) и Мисијата на ОБСЕ во Босна и Херцеговина од 2013 година, се проценува дека во Босна живеат 50 000 иљади Роми.
Иако тие се дел од босанско-херцеговскиот живот и култура со векови, мнозинското население сè уште слабо ги прифаќа Ромите и постои општо непознавање на ромската култура, традиции и обичаи.
Проблемите со кои се соочуваат Ромите во Босна и Херцеговина се многубројни. Лошите услови за живеење, проблемите со домувањето, пречките во образованието, немањето можности за генерирање приходи, негирањето пристап до основните права и слободи претставуваат дополнителен товар за и онака лошата состојба на Ромите во Босна и Херцеговина.


Ромите не се доволно заштитени со закон, многу од нив имаат статус без државјанство Еден од потенцијалните начини Ромите да се ангажираат политички е да се приклучат на некоја од политичките партии. Ова бара многу труд и взаемна ангажираност. Партиите едноставно треба да ја препознаат потребата да им се даде можност на ова национално малцинство да се приклучи во нивните редови.

Според официјалните податоци на Централната изборна комисија, регистрирани се 50 политички партии. Во повеќето од нив нема Роми кои се во нејзините тела, ниту се истакнати членови. Точно, понекогаш се случува на списокот за локални избори да се стави и припадник на ова национално малцинство, кој и кога е избран работи исклучиво во интерес на партијата.

Еден од потенцијалните начини Ромите да се ангажираат политички е да се приклучат на некоја од политичките партии. Ова бара многу труд и взаемна ангажираност. Партиите едноставно треба да ја препознаат потребата да им се даде можност на ова национално малцинство да се приклучи во нивните редови. Оти како инаку ќе се смени односот кон ромското прашање, ако не од внатре, ако некој не го покрене тоа прашање на партискиот состанок. Се разбира, ромското прашање не треба да се решава посебно – напротив, туку во пакет со сите други прашања. Всушност, би било идеално да се исклучи целосно поимот „ромско прашање“, а Ромите конечно да се сметаат за граѓани на оваа земја.
Ромите немаат своја политичка партија има совети на националните малцинства, комитет на ФБИХ за Роми при Советот на министри на БиХ и совети на националните малцинства на БиХ, кои немаат функционален карактер, претставници во институциите. Роми без високо образование

Ни требаат граѓански права за да имаме устав на БиХ, да ги признаеме Ромите во институциите и во парламентите, претставниците на Ромите во политичката арена за остварување на правата, пресудата од Стразбур не се спроведува 14 години

Малверализацијата постои и во пракса ќе трае уште 100 години Ромите мора да се обединат и да работат на заштита на безбедноста и безбедноста на Ромите и да стават крај на маверализацијата и да не дозволуваат другите да се грижат за Ромите Ромите мора да бидат политички активни за да бидат еднакви во законодавната, извршната и судска власт.

Мехмед Мујиќ, ромски активист

и поранешен политичар

Total Views: 682 ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »