Spread the love

Кому воопшто му требаат Ромите?- е насловот на интервјуто во Нов магазин НМ ,во кој директорот на канцеларијата за ромски иницијативи Жељко Јованович, дава свое гледиште за сваќањето и категоризацијата на не ромското население кон Ромите под саркастичен парадоксален наслов и на почетокот на неговото интервју.
Јованович иронично го започна својот интервју дека Ромите се привелегирани на кој им е дадена предност да живеат во добри услови, а од друга страна нивниот животен век е за неколку годин пократок от тие „непривелигираните„ и дека самите Роми се виновни што милуват да живеат во субстандардни услови за кој самите ја носат вината за честите атаци од страна на ексремистите.
Ироничниот реален став на Јавонович го окарактеризира секојдневието со кој соочува ова заедница, отфрлувајки им ги нормативните вредности од страна на „непривелигираните„ кога се во прашање човековите права кои делумично постојат за ова заедница, сметајки ја дискриминацијата и расизмот како честа и фасадна плачка на „привилигираните„ која во виртуелната реалност не остава белег на напатеност.
Правата иронија е уште пореална кога, како што вели Јованович, српското население се поранливи во споредба со Ромите кои се привилигирани, а како пука козметика од друга страна од најранливите „ белите мечки„ ги малтретират фашистичките организации како Левитјан, кој на „белите мечки„ им се укинува електричната сруја насред зима, наспроти „ранливата популација која троши непречено струја и со повеќе долгови од „ белите мечки„(ромите).
Остатокот на интервјуто на Јованович е суптилнат реалност, каде што се осврнува прво на пописот во Србија, во кој Ромите биле искористени за нечии калкулаторни политики поради која официјално излезе нереалниот број на Роми во Србија.
Во интервјуто Јованович како и во многу наврати досега се осврнува на ромската популација која е најмлада во споредба со другите популации, преку која Србија ќе има длабоки ефекти врз економијата поради староста на населението и емиграцијата.
Тој сублимира дека државата ова треба да ја види како инвестиција со имање на домашна кфалификувана работна сила на која ке им се најде работа ,од која ке се добије голема придобивка , а не да насочува како  трошок на државата.
Целиот интервју можете да го прочитате на следниот линк;

https://novimagazin.rs/iz-nedeljnika-nm/296535-ma-kome-romi-trebaju-uopste?fbclid=IwAR2qNPIikuM9zpQr_QoG5_mFzvfGyy2lYPc-RonCV7ZW1_j62wOgZigLLqo

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading