Spread the love

Ромскиот јазик е срцето на културниот и духовниот карактер на Ромите и вистинскиот извор од кој треба да се најде вистинското потекло на овој народ.

Иако денес се тврди дека ромскиот јазик е индикатор на нивното потекло од Индија,сите други елементи на ромското обичаи се во спротивност со индо-ариевската култура и традиција, а се во совршена хармонија со античкиот израелски закон и пред-талмудскиот јудаизам.Бидејќи приврзаниците на индо-ариевското потекло тврдат дека овие закони можеби биле резултат на христијанско влијание.

Денес Ромите имат малку заеднички јазични сличности со Евреите.

Во Библијата наоѓаме дека Бог Јахве на Ефраим му предвидел дека ке дојде време кога тој нема да биде признат од Израел, ке бидат изгубени во светот и никој нема да знаат кои се тие.Во ова предвидување е наметнато и забаравот на хебресјкиот јазик. Ако сè уште ги имаа хебрејските зборови, ќе знаеја кои се тие и немаше да ги знаат до крајот на патувањето.

Денес Ромите чуствуват привлеченост кон Индиската музика, и филмови но никако не чуствуват привлеченост или блискост кон индиската религиозната вера, правда,сексуално однесување, бракови и нивните правила, законите за породување,починати,задгробвен живот, телесна и духовна нечистотија, и други разни традиции и обичаи.

Обичаи и закони:

-Закони

-закон за правда

-сексуално однесување

-правила за брак

-породување

-смрт

-правила за нечистотија

-различити традиции и обичаи

Закони

Тора

Роми

Евреи

Индо-ариевци
Вие нема да имате други богови пред Мене“.

Излез 20:30

 

Вие нема да направите никаква слика за нешто што е на небесата или на земјата: нема да се поклоните пред нив, ниту ќе ги поклонувате“.

Излез 20:4-5

 

“Запомнете седмиот ден за да го чувате свето. Шест дена и ќе ја извршите целата своја работа, седмиот ден е Шабат на Господа, вашиот Бог”.

Излез 20:8-10

 

Вие не треба да го хулите Бога, ниту да проколнувате владетел на вашиот народ“.

Излез 22:28

Сега имаше еден ден кога синовите Божји дојдоа да се претстават пред Господа, меѓу нив дојде и сатаната“.
„И -Сатаната стана против Израел“.
„Децата на Белијал и ги повлекоа жителите на нивниот град, велејќи:„ Да одиме и да им служиме на другите богови “

Јов 1:6

Летописи 21:1

Второ законие

13:13

Строг монотеизам

 

Не постои традиционална слика или симбол на Божественоста, ниту е замисливо дека Бог може да биде прикажан на кој било начин.

Некои Роми сè уште го чуваат седмиот ден како свет.Петок се вика со името Параштуј, а навечер Ромите палат свеќи.

 

 

 

 

 

 

Богохулењето е голем грев кај Ромите, како и пцуењето старешина.

 

 

Ромите веруваат дека постои еден непријател Божји (Сатаната на хебрејски), кој е паднат ангел и помалку моќен од Бога и е непријател на Ромите.Неговото име„Бенг“е збор поврзан со жаба, тоа беше фигура на ѓаволот во еврејската симболика од римскиот период (види Откровение 16:13).Ова зло се нарекува и“biuzhó (нечисто) и“bilashó”, термин што е еквивалентно на Белиал

Строг монотеизам

 

Бог не може да биде претставен со слики.

Седмиот ден во неделата се чува свет. Започнува во петок вечер, кога Евреите палат свеќи. Парастат се чита на овој ден (Шабат).

 

 

 

 

 

 

 

Богохулството и проклетството се гревови, како што е напишано во Тора.

 

 

Ѓаволот во традиционалниот јудаизам е сосема ист како оној Бенгопишан со верувањето на Ромите.

Политеизам-пантеизам, со главно божество .

Постојат многу претстави на Богови, како човечки, животински, машки, женски или двополови.

Таков обичај не постои меѓу индо-аријанските народи. Понеделник е свет ден во Северна Индија.

Концептот на богохулството воопшто не постои

Не постои концепт за ѓавол меѓу Индо-Ариевците.Постојат само штетни богови (асурата), но тие не се многу лоши, како  деваитене се целосно добри.Тие се еквивалентни по моќ и достоинство.
Меѓу Иранците, „принципот на злото“ наликува на еврејско-ромски ѓавол од некои аспекти, но се разликува од него бидејќи Зороастризмот смета дека е еднаков по моќ со „Добриот принцип“.

Закони за правда

Тора

Роми

Евреи

Индо-ариевци

 

Нема да склучуваш бракови со нив [другите народи]; ќерка ти не ќе му ја дадеш на неговиот син, ниту неговата ќерка ќе ја однесеш кај твојот син“.

Второзаконие 7:3

Судиите ќе ве поставиш во сите ваши градови според вашите племиња; и тие ќе го судат народот со праведен суд“.

Второ законие16:18

Еден од вашите браќа ќе поставите владетел над вас; не може да ставате странец над вас, кој не е ваш брат“

Второ законие 17:15

Нема да покажете пристрасност во пресудата; ќе ги слушнете малите и големите; нема да се плашите од лицето на човекот; зашто пресудата е Божја“.

Второзаконие 1:17

Видете исто така: Излез 23: 6-8;Левит 19:15; Второзаконие 1:16;16:19;25: 1

 

 

Нема социјални класи.Единствената остра поделба постои помеѓу Ромите и Гаџе (не-Роми).

Судот на Ромите е Собрание (Крис), составено од судии според нивните кланови (кои се како племиња) .Тој денес не постои

Несогласувањата меѓу Ромите биле процесуирани од Ромите преку Романо Крис .

На Крис мора да бидат непристрасни, без оглед на семејството или клан на кандидати.Сите Роми се еднакви пред Ромскиот Крис.

Нема социјални класи.Единствената остра поделба постои помеѓу Евреите и Гоим (не-Евреи)

Еврејскиот суд на правдата е Санедрин,

составен од судии опд сите Израелови племињаТој денес не постопи.

Против еврејскиот закон е да имате странски владетел.

Судскиот совет треба да биде непристрасен, без оглед на семејството или социјалната состојба на кандидати.

Индо-аријските народи имаат социјални касти кои ги раздвојуваат сопствените луѓе. Правниот систем е заснован на оваа поделба на општеството.

Судскиот систем е регулиран од Дарма и се заснова врз системот на каста.

Контроверзноста се суди според Дарма со која се утврдува поделба на кастата.

Судовите во Индија судат според кастата на која припаѓаат кандидатите односно овбинетите.

Сексуално однесување

Тора

Роми Евреи

Индо-ариевци

Сим и Јефет зедоа облека и ја положија на двете рамена, влегоа наназад и ја покрија голотијата на нивниот татко. Нивните лица беа наназад и не ја видоа голотијата на нивниот татко“.

Битие 9:23

Ниту ќе се искачувате по скали до Мојот олтар, за да не биде разоткриена вашата голотија“

Излез 20:26

“Вие нема да легнете со маж, како со жена. Тоа е гнасно … за секој што ќе направи некоја од овие гнаса, ќе биде отсечен од нивниот народ”.
„Ако мажот лежи со мажјак, како и со жена, обајцата направиле гнаса“.
„Нема да има сродогите од синовите на Израел“.

Левит 18: 22,29; 20:13;
Второзаконие 23:17

Жената не треба да носи машка облека, ниту мажот да облекува женска облека, зашто секој што ги прави овие работи е одвратност на Господ, твојот Бог“.

Кој има секс со животно, сигурно ќе биде убиен“.
„Нема да легнете со ниедно животно за да се уништите со тоа; ниту една жена нема да се предаде на животно, да легне со тоа: тоа е перверзија“.
“Ако мажот лежи со животно, тој сигурно ќе биде убиен; и ќе го убиете животното. Ако жената се приближи до некое животно и легне со тоа, ќе ја убиете жената и животното: тие сигурно ќе да бидат убиени “.

(Излез 22:19;
Левит 18:23; 20: 15-16)

Не ја осквернувајте ја својата ќерка, за да ја направите проститутка; да не падне земјата на проституција и земјата да стане полна со злоба“.

Левит 19:29

Голотијата е табу меѓу Ромите, дозволена само во маж и жена и меѓу деца. Дури и да покажете нечии нозе пред старешина е недостаток на почит.
Слики од сексуални органи или еротски сцени се протерани во домот Ромски.

Меѓу Ромите, секое здружение на светоста со голотијата и сексот се смета за богохулење.

Ромите ја сметаат хомосексуалноста за срамна одвратност и е прилично реткост.
Тоа подразбира дефинитивно исклучување на поединецот од ромската заедница
(во минатото постоеше смртна казна, а потоа заменета со декларација за нечистотии и протерување).

Поврзано со претходниот број, меѓу Ромите не е дозволено да носат облека од спротивен пол, дури и да се маскираат заради шега.

Зоофилија е таква вознемирувачка и одвратна практика што никогаш не се чула да се случила меѓу Ромите, па дури и да се зборува за такво нешто е навредливо.

Девственоста пред брак е од суштинско значење во ромската култура, а проституцијата е остро осудена. Родителите Роми никогаш не би се согласиле да ги малтретираат своите ќерки.

Голотијата е табу во главниот јудаизам, резервирана само за интимност меѓу маж и жена.

На Kohanim и Левити им е речено да бидете исклучително внимателни да не се дозволи да се види интимен дел од телото кога се нудат на обожување.

Мејнстрим јудаизмот ја смета хомосексуалноста како гнасен грев.

Православниот јудаизам е многу строг во тоа што машката и женската облека ги разликува и не смее да се носи од спротивниот пол.

Зоофилија е остро осудена од сите училишта на јудаизмот, без никаков приговор.

Чистотата пред бракот е потребна во јудаизмот, според библискиот принцип.

Голотијата, дури и во јавноста, е многу честа појава меѓу индо-ариевските народи во античко време.Во Индија сè уште се смета за света работа и широко се практикува.

Во индиските храмови има статуи на сексуални органи на божества кои имаат сексуален однос.

Хомосексуалноста е честа појава меѓу индо-аријанските народи уште од античко време. Ведскиот закон го признава како „трета природа“ на човештвото тритија-пракрити. Дури и многу од индиските богови се андрогени, или се во можност да променат пол за да имаат сексуални односи!„Транспарентираните“ мажи (хиџра) имаат службен верски статус.

Иако облеката кај мажите и жените е различна меѓу индо-ариевците, не постои строга забрана.

Зоофилија е вообичаен проблем меѓу индо-ариевците. Таквата изопачена врска не е толку казнива како сексот со отпадници! [Visnusmrti 5: 40-44] Некои храмови во Индија (Кахурахо) се прикажани со вакви теми!  Индиските мудреци се фалат дека се родени од животни; кралици, па дури и аријските богови пренесени во зоофилија. [Манусрми 10: 69-72; Махабхарата Адипарван 95; Рамајана 1: 13: 24,33; итн]

Светата проституција отсекогаш била вообичаена кај индо-Ариевците. [Маска Пурана 7

40-60; Махабхарата III: 2: 23]
Вообичаено е меѓу некои индиски племиња да се продаваат ќерки за проституција.

 

 

Никој од вас нема да му пристапи на секој кој е негов близок роднина, за да ја открие нивната голотија“.

Левит 18: 6

Меѓу ромскиот инцест е забранет. Односите што се сметаат за инцестуални се точно исти наведени во Мојсеевиот закон, со истите ,тоа е инцест секој однос со потомците и со нивните сопружници и браќа и сестри, со полу браќа и сестри Јудаизмот ги забранува односите наведени во Мојсеевиот закон Инцестот отсекогаш бил многу чест меѓу Индо-Ариевците, а исто така и нивните богови имале сексуални односи со нивните сестри или ќерки, што е премолчено религиозно одобрување на ваквите односи.Сите видови на инцест сè уште се многу вообичаени меѓу Хиндусите.

Правила за брак

Тора

Роми

Евреи

Индо-ариевци

Ако маж прима девица за која не е ветена дека е во брак и лежи со неа, тој сигурно ќе плати мираз за таа да биде негова сопруга, тој ќе плати пари според миразот на девиците“

Излез 22: 16-17

Тогаш таткото на младата дама и нејзината мајка ќе ги земат и ќе им ги дадат на старешините обележјата за девственост на младата дама“.

Второзаконие 22:15

 

Според законот на Ромите, кога мажот обесчестил жена, тој треба да го плати миразот пред семејството. Тогаш тие парови се смета за легитимен брак.

Правило родителите да го покажат доказот на дественоста поре присутните за време на веселбата.

Јудаизмот ја применува библиската шема .

Стар еврејски обичај е да се претстават доказите за девственост.

Нема надомест за честа на девицата.

Нема запис за таков обичај кај индо-ариевците.

Породување

Тора

Роми

Евреи

Индо-ариевци

“Ако жената забремени и роди машко дете, таа ќе биде нечиста седум дена; како во деновите на месечниот период, таа ќе биде нечиста. Таа ќе продолжи во крвта на прочистување триесет и три дена. Таа нема да допре. било која света работа, ниту пак влезете во светилиштето, сè додека не завршат деновите на нејзиното прочистување. Но, ако таа носи женско дете, [периодот на очистување е двојно подолг] ”. Породувањето е нечисто и мора да се случи надвор од местото на живеење на Ромите. Потоа, мајката е изолирана со своето дете седум дена, проследена со триесет и три дена на помалку ригорозна изолација. Таа не може да се покаже во јавност освен ако не биде повикана, таа не може да присуствува на верски служби ниту да стапи во контакт со чиста работа што ја користат другите луѓе. Единствената разлика со Мојсеевиот закон е во тоа што четириесетдневниот период на прочистување е ист за машко или женско дете.
Породувањето е нечисто и мајката е „нида“ седум дена, ако детето е машко или четиринаесет дена, ако детето е женско. Дополнителните триесет и три или шеесет и шест дена забележани за време на храмот период, денес има мала примена, бидејќи тие се поврзани со жртвениот систем. Меѓу Индијците, породувањето пренесува релативна нечистотија за мајката, која трае десетина дена, ослободена од секојдневните активности. Понекогаш овој период се продолжува на дванаесет дена, но нема ниту еден запис за индо-ариевци кои чуваат седум дена плус триесет и три ден

Смрт

Тора

Роми

Евреи

Индо-ариевци

“Сè додека не се вратиш во земја, од каде си и земен Зашто си прашина и во прашина ке се вратиш “.

Битие 3:19

Оној што ќе го допре мртвото тело на кој било човек ќе биде нечист седум дена : истото ќе се прочисти со него во третиот ден , а во седмиот ден ќе биде чист: но ако не се прочисти третиот ден, тогаш седмиот ден тој нема да биде чист.Кој ќе допре мртов човек, телото на човекот што умре и не се очисти, го осквернува шаторот Господов: затоа што водата за нечистотии не беше испрскана врз него, тој ќе биде нечиста; неговата нечистотија сè уште е на него “.

Броеви 19: 11-13

Обичаи за жалост: жалостите остануваат дома, седат на ниски столици, покријте ги огледалата, не користете масла, парфеми или каква било козметика, не носете нова облека, не слушајте музика, ниту фотографирајте, ниту гледате телевизија, не сликајте, неможете да готвите и не можете да ги поздравите луѓето

Првиот седумдневен период е затворен со сеќавање за сеќавање, а потоа жалост се продолжува до триесеттиот ден; може да се искапат и чешел, но да не ја намалат косата или ноктите, ниту да слушаат музика или да гледаат телевизија и не смеат да носат нова облека. На триесеттиот ден, ожалостените треба да слават сеќавање за да го затворат строгиот жален период.

Ромскиот закон утврдува дека починатите мора да бидат погребани целосном без вадење на органите и без вршење на обдукција.Кај Ромите е забренто палење на починатите.

Смртта е нечиста, а сите блиски роднини на мртвите се нечисти седум дена. Мртвите не можат да се допираат. За време на три дена им е забрането да се капат, чешел, да ги исечат ноктите или да се направат уредни (тие можат да користат само чиста вода за да се мијат, без сапун). На третиот ден , тие мора да се мијат темелно и организира нивниот аспект, во спротивно, тие не можат да го сторат тоа до седмиот ден.

Обичаи за жалост: жалостите остануваат дома, седат на ниски столици, покријте ги огледалата, не користете масла, парфеми или каква било козметика, не носете нова облека, не слушајте музика, ниту фотографирајте, ниту гледате телевизија, не сликајте, неможете да готвите и не можете да ги поздравите луѓето.

По завршувањето на шива , ожалостените го чуваат шилозимот до триесеттиот ден; во овој период тие можат да го напуштат домот, да носат чевли и да се искапат, но да не ја намалат косата или ноктите, ниту да слушаат музика или да гледаат телевизија и не смеат да носат нова облека. На триесеттиот ден, ожалостените треба да одат на гробиштата и да постават камен на врвот на гробот

Јудаизмот утврдува дека починатите мора да бидат погребани целосном без вадење на органите и без вршење на обдукција.Кај Ромите е забренто палење на починатите.

Смртта е нечиста, а сите блиски роднини на мртвите се нечисти седум дена. Мртвите не можат да се допираат. Ожалостените не можат да се искапат, чешел, да ги исечат ноктите или да се направат уредни. Овој период се нарекува шива .

Спомен-служба се одржува на триесет и првиот ден, или единаесеттиот ден по изгореното мртво тело.Постојат различни ритуали, меѓу кои и приносот на панда (оризови топчиња).

Сите индо-аријски народи ги зпалат починатитет (освен Зороастријците, кои ги погребуват , а Индусите сепак го прават тоа.Пепелта потоа сефрла во реката.Отстранувањето на органи е дозволено за донација.

Смртта му пренесува нечистотија на семејството на мртвите најмалку десет дена, според кастата на која припаѓаат. Мора да се признае дека покрај разликата во бројот на денови, правилата за митракам (жалост) се слични на оние на еврејската шива и ромската жалост.

Правила за нечистотија

Тора

Роми

Евреи

Индо-ариевци

Зборувајте им се на синовите на Израел и им кажете им: Кога некој има проблем од своето тело, заради неговото издание тој е нечист … секој кревет на кој лежи ќе биде нечист; и сè што седи ќе биде нечисто … што и да се вози на седлото ќе биде нечисто … кој ќе допре нешто што е под него, ќе биде нечисто … Ако некој има емисија на семе, тогаш ќе се искапат … Ако жената има проблем, а нејзиното прашање во нејзиното тело е крв, таа ќе биде во нејзината нечистотија … сè што лежи во нејзината нечистотија ќе биде нечисто; сè на што седи ќе биде нечисто … кој го допира својот кревет или нешто на коешто седи ќе биде нечисто … “

 

Левит 15: 2-23

Затоа, ќе направите разлика помеѓу чисто животно и нечисто, и помеѓу нечиста птица и чиста: и нема да се прави себеси гнасна од животно, со птица, или од нешто со што земјата мее, што имам одделени од вас како нечисти за вас “. „И покрај тоа, може да убиете и да изедете месо во сите порти, по целата желба на вашата душа, според благословот на Господ, вашиот Бог, кој ви го дал: нечисти и чисти може да јадат од него; само вие ќе не јадете крв, ќе ја истурите на земјата како вода “.

Левит 20:25;
Второзаконие 12: 15-16

Правилата на ромите на човечката нечистотија се засноваат на Мојсеевиот закон. Всушност, емисиите на супстанции од долниот дел на телото се нечисти, и што и да е во контакт со нив. Како резултат на тоа, бидејќи таквите емисии веројатно ќе се појават при спиење, чинот на спиење се смета за нечист, а исто така и креветите, како и седиштата и облеката што го покриваат долниот дел од телото. Кога Ромите се разбудат, првото нешто што треба да направите е да се измиете (Ромите не поздравуваат никого додека не се измиеле откако спиеле, бидејќи сè уште нечисти е недостаток на почит).Емисиите од устата и горниот дел од телото се чисти.

Ромите сметаат дека животните се или чисти или нечисти, иако нивната класификација е различна од еврејската (пишаната Тора ја изгубиле изгубените племиња). Како и да е, тие се обидоа да го задржат ова почитување според логички образци: на пример, кучињата и мачките се мариме, бидејќи се лижат; коњите, магарињата и секое животно што се користи за возење е нечисто затоа што луѓето седат на нив; животните што јадат месо се нечисти и слично. Нечистите животни не можат да се јадат. Повеќето Роми сè уште отфрлаат месо кое не е без крв. Ромите се многу убави на месо, главно говедско, и нема ограничувања за пиење.

Современиот јудаизам го нагласува карактерот на нечистотија на семе и менструација, за кои е потребно прочистување, кое се изведува преку микве (ритуална бања). Другите емисии се со помала важност; како и да е, првото нешто што Евреин мора да го направи откако ќе се разбуди од спиење е да ги измие рацете .

Кашрут во јудаизмот е карактеристичен знак, а класификацијата на оние животни што можат да се јадат и оние што не можат да се јадат се уште е позната благодарение на постоењето на напишаната Тора.

Меѓу Индијанците постои и разлика помеѓу чистите и нечистите делови од телото и проблемите, но според различни обрасци: на пример, тие сметаат дека нечистите неколку припатоци на горниот дел од телото се како коса, солзи, супстанции издадени од ушите, носот и устата, па дури и јадење! (но измет од крави и урина се чисти …).
„Ако некој издаде семе, без разлика дали е малку или многу, во сон или додека е буден, тој треба да го допре тоа и треба да ја земе семето со палецот и прстенот и да го трие меѓу градите или прелистувањата …“ (Бхараранајака Упанисад 6: 4: 4-6).

Понатамошните коментари за образците за чистота за индо-ариевците се излишни.

По традиција, Индијците не јадат какво било месо, вклучувајќи риба, но оние што јадат, обидуваат да избегнат говедско месо. Како резултат на тоа, идеалната диета е вегетаријанска. Тие сметаат дека виното и алкохолните пијалоци се нечисти, а многу од нив, исто така, избегнуваат чај и кафе.

Разни обичаи и традиции

Тора

Роми

Евреи

Индо-ариевци

Takeе земат малку крв и ќе ја стават на двете врати на вратата и на леќата, на куќите … зашто Господ ќе помине за да ги удри Египќаните; и кога ќе ја види крвта на леќата и натаму двете врата на вратите, Господ ќе ја помине вратата и нема да дозволи уништувачот да влезе во вашите куќи да ве удри “.

Излез 12: 7,23

Ромите порано ги краселе вратите на нивните засолништа (или главните места на шаторите) со крв од животинско потекло во некои посебни прилики или кога излегле на пат, како заштитен знак за забрана на влезот во „ангелот на смртта“. Бидејќи се работи за настан кој се смета за единствен во историјата, за одредена цел, ваквиот обичај не се практикува во јудаизмот.
Не постои никаква референца меѓу индо-аријците народи за некој сличен настан или традиција.

 

Фактите изложени во оваа табела за споредување не се сите; многу други детали треба да се споменат како понатамошни докази кои потврдуваат, без сомнение, вистинското потекло на Ромите. Природно е дека прогонетиот народ стекнува некои елементи од доминантната култура во која живее, дури и повеќе кога таквиот престој трае со векови. Сепак, скоро ништо од индискиот карактер (ако воопшто го има) од Ромите го усвои за време на престојот кој може да трае пет до петнаесет века. Ромскиот јазик е единствениот елемент што ги поврзува Ромите со нивното минато прогонство во Индија. Доволно е пократок период на престој во Шпанија за Кале Рома да прифати шпански јазик како свој, како и повеќето унгарски Роми кои зборуваат Маѓарски наместо ромски, и многу други групи (всушност, повеќе од половина Роми не го знаат ромскиот јазик), но тие се сепак оригинални Роми – очигледно, она што ги тера да бидат Роми не е нивниот јазик, туку нивната култура, и како што се покажа, ништо од ромската култура не може да се припише на индо-ариевско потекло. Обично Ромите имаат циганско име покрај граѓанското име; покрај индиската позадина на ромскиот јазик, не постои ниту едно ромско име што може да се проследи во Индија! Ниту во најстарите документи кои го пријавуваат нивното пристигнување во Европа. В сушност, тие во тоа време веќе имаа библиски имиња. Голем број ромски имиња се хебрејски, други се грчки, руски, шпански, унгарски, персиски, што е разбирливо бидејќи ваквите имиња биле земени од земјите каде што живееле … но каде ги научија хебрејските имиња? Повеќето од овие имиња не се вообичаени кај Европејците.


Друг не занемарлив факт е поврзан со жалната практика на бикови: многу од познатите торерози се Роми, бидејќи таквата традиција не е во спротивност со главните обрасци на ромската култура – напротив, Ромите никогаш не би убиле коњ! Ритуалот на жртвување на биковите бил Израелец (Броеви 15: 8; Судии 6: 25-26; 2 Самуел 6:13; Јов 42: 8; итн.), А бикот исто така бил амблемот што Израелците го избрале да го претставуваат Бога (Излез 32 : 4), подоцна, повторно воведено од разделеното Кралство Израел (1 Цареви 12:28). Тепањето со куршуми го практикувале некои митраистички народи од Блискиот исток, но никогаш во Индија, а некои елементи во ромската традиција може да се проследат на некој престој во Персија пред да стигнат во Индија (затоа што овие елементи се со зороастриско влијание, а не исламски). И покрај тоа што Индијанците не убиваат животни, античките Индо-Ариевци и Скитите на Индија практикувале жртвување на коњи, но никогаш не било заклано говеда! Омилена храна на Ромите е говедско, но тие никогаш не би јаделе коњ или убиеле.
 Индо-Ариевците никогаш не би убиле говеда, но во античко време, тие колат коњи …
Детали како овие изобилуваат. Исто така е непобитен факт дека Ромите никогаш не почувствувале каква било привлечност за Индија и дека не биле заинтересирани да одат таму сè додека не им било кажано дека доаѓаат од таа земја. Сепак, Ромите не се чувствуваат како дома во земја со толку различен и контрастен карактер.
Искрените научници треба да ги разгледаат своите теории пред да инсистираат на тоа што е неизводливо и неповрзано. Наместо да престанат со нивното истражување во одреден момент од историјата, тие треба да се вратат назад со историските настани во античко време, истражување за народите кои пристигнале во Индија од Блискиот исток, зошто се населиле таму и како живееле таму – да се биде земја каде што не пронајдоа прогон, природно е дека Ромите воспоставени таму сè додека ситуацијата не беше повеќе добра, на ист начин како што денес многу Роми се населиле во Соединетите држави или Бразил и многу е малку веројатно дека тие ќе ги напуштат тие земји освен ако ситуацијата станува негативна и заканувачка за нивниот опстанок.

Крај на петиот дел

продолжува

 

 

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading