Spread the love

Европската унија, некогаш симбол на интеграција и солидарност, сега се соочува со зголеменото влијание на радикалните десничарски политички партии кои се залагаат за антиимигрантски политики и антиромски ставови.
Европскиот политички пејзаж доживува значителни промени, особено во Полска, Италија, Унгарија, Холандија и други земји, а состојбата на Ромите станува се попредизвикувачки.

Десничарските радикални партии ширум Европа често се залагаат за антиимигрантски политики и ги истакнуваат ставовите против Ромите, често користејќи реторика која дополнително ја маргинализира ромската заедница. Нивното издигнување и преземање на власта на национално ниво директно влијае на политичкиот амбиент и животот на Ромите во тие земји. Овие политички движења често поттикнуваат нетолеранција, расизам и дискриминација, создавајќи средина што им отежнува на Ромите да ги остварат своите основни човекови права.

Во некои земји, Ромите веќе се соочуваат со институционална и индивидуална дискриминација, но со порастот на десничарските радикали, оваа ситуација може да стане уште посериозна. Судскиот систем, образовниот систем и другите институции може да станат помалку правно поволни за Ромите, создавајќи бариери за пристап до основните услуги и правдата.

Се очекува на следните Европски парламентарни избори да се зголеми бројот на освоени мандати на десничарските партии, што дополнително ја зајакнува нивната позиција во носењето одлуки кои влијаат на судбината на Ромите. Оваа ситуација ја става ромската заедница во ранлива позиција, каде што борбата за зачувување на нивните права ќе станува сè попредизвикувачки.
Во иднина, Ромите ќе мора да се соочат со предизвикот за зачувување на нивната култура, идентитет и права во рамките на растечката десничарска клима. Меѓународната заедница, организациите за човекови права и граѓанското општество мора да работат заедно за да ги поддржат Ромите и да обезбедат заштита на нивните права, без оглед на политичкиот контекст.

Општествата каде што десничарските радикални партии добиваат доминација честопати имаат тенденција да ги маргинализираат малцинските заедници, вклучително и Ромите. Зголемената реторика на омраза и намалувањето на малцинските права ја ставаат ромската заедница на маргините, лишувајќи ги од можноста за рамноправно учество во општествените, економските и политичките процеси.

Европските Парламентарни избори, кои треба да бидат израз на демократското изразување на волјата на народот, стануваат поле каде се шират десничарските радикали. Партиите со антиимигрантска политика и антиромски ставови се повеќе привлекуваат гласачи, што создава сериозна загриженост за иднината на Ромите во ЕУ. Оваа заедница, веќе соочена со општествени неправди, сега мора да се соочи со заканата на политичките режими кои ја поддржуваат дискриминацијата.

Преземањето конкретни чекори за заштита на нивните права и подобрување на нивната интеграција во општеството е од клучно значење за опстанокот на Ромите во такви околности. ЕУ мора внимателно да ја следи ситуацијата во земјите-членки и активно да работи на промовирање на толеранција, инклузија и еднаквост. Важно е да се вложат напори во образованието и зајакнувањето на ромската популација со цел да се надминат предрасудите и да се создаде општество кое ја цени различноста.

Како заклучок, предизвиците со кои се соочуваат Ромите во контекст на подемот на десничарските радикали во ЕУ бараат сериозно внимание и ангажман. Почитувањето на основните вредности на солидарност, еднаквост и човекови права е клучно за градење на општество во кое секоја заедница, вклучително и Ромите, може да напредува.

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading