Сојузниот министер за образование и наука проф. Јасна Дураковиќ потсети дека Министерството го поттикнува образованието на Ромите преку различни програми и проекти ,со цел да се вклучат што повеќе деца и млади Роми во образовниот систем и да се обезбедат еднакви можности за образование за сите.
Воедно и поддршката на учениците Роми во областа на образованието, кога станува збор за статусот, јазикот и искуствата во образованието на децата од ромската популација.
Поддршка за учениците Роми во образованието и системското решение и воведување во буџетот за финансирање на програмата за проекти за стипендирање и да добијат максимално образование и да имаат еднакви права во сите сегменти, кој сака да ги погледне реалните потреби на децата на Ромско население во БиХ.

„Меѓу другото, секоја година се доделува финансиска поддршка на сите редовни студенти од ромска националност кои студираат на јавните високообразовни институции во Федерацијата Босна и Херцеговина“, истакна министерот Дураковиќ, додавајќи дека министерствата ќе се залагаат за постигнување на најсеопфатна соработка со ромските здруженија со примарна обврска и задача да поттикнат што поголем број Роми да се образуваат.

„Треба повеќе да зборуваме за законски решенија, во рамките на кои преку институциите ќе се решаваат конкретни проблеми на малцинствата во БиХ. Подготвени сме да ги поддржиме сите ученици и студенти од ромската популација“, изјави Дураковиќ.
Мехмед Мујиќ, соработник за ромски прашања во Министерството за образование на кантонот Тузла, предложи да се види можноста за системско решение и стипендија за образование на еднаквоста на Ромите во сите институции, како и да се вклучат сите кантони на Министерството за образование. во Федерацијата и да им помогнеме на здруженијата на Ромите преку нивните проекти до имаме регистрирано Роми од сите профили, ФМОН секоја година и помага на министерката д-р Јасна Дураковиќ, која прва вклучи средства за Ромите во буџетот.

Информација од Мехмет Мујич
соработник за ромски прашања

во Министерството за образование на кантонот Тузла БиХ.

Total Views: 353 ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »