Spread the love

Пораката на г-ѓа Одри Азулеј генерален директор на УНЕСКО по повод 5-ти ноември денот на ромскиот јазик не е охрабрувачка.
Г-ѓа Одри во своето известување вели дека ромскиот јазик е во висок ризик како јазиик кое пред изумирање, а со него заедно и индетитетот и културата на зелата ромска заедница во светот.
Та воедно бара посебно внимание од страна на сите релеватни фактори за повеќе посветеност заштита и внимание за оживување на ромскиот јазик кој ке продолжи да се негува и кај идните генерации.

Секоја година, на 5 ноември, светот се собира за да го прослави Меѓународниот ден на ромскиот јазик. Овој ден е посветен на чествувањето на богатата и енергична ромска култура, нејзината историја и нејзиниот извонреден јазик. Ромскиот јазик, познат и како ромски, не е само форма на комуникација, туку одраз на издржливоста и убавината на често погрешно разбраната заедница.

Ромскиот јазик: Мелодично богатство:

Ромскиот јазик, со своите бројни дијалекти, опфаќа длабоко вкоренета врска со историјата и традицијата. Тој е индо-ариевски јазик и споделува сличности со хинди, пенџаби и други јазици на индискиот потконтинент. Неговата посебност и неговата континуирана употреба придонесуваат за зачувување на културното наследство и идентитетот на Ромите. Јазичните обрасци и идиоматските изрази го прават ромскиот јазик навистина волшебен, привлекувајќи ги луѓето со неговата поетска привлечност.
Јазик кој ја обединува ромската заедница:
Ромскиот јазик игра витална улога во поврзувањето на ромските заедници распространети низ различни земји и региони. Каде и да се тие, ромскиот јазик станува нишка што ги спојува, негувајќи чувство на припадност и другарство. Преку овој заеднички јазик се зачувуваат приказните, фолклорот и историјата, обезбедувајќи продолжување на енергичната културна таписерија за генерациите што доаѓаат.
Надминување на предизвиците: Патот до зачувување на јазикот:
Меѓународниот ден на ромскиот јазик фрла светлина врз предизвиците со кои се соочува ромската заедница во зачувувањето и унапредувањето на нивниот јазик. Историското угнетување и општествената маргинализација поставија значителни пречки на патот на развојот на ромскиот јазик. Сепак, се прават напори за заштита и подобрување на статусот на јазикот преку образование, културни иницијативи и кампањи за подигање на свеста. Одбележувањето на овој ден не само што му оддава чест на самиот јазик, туку и ја препознава издржливоста и решителноста на Ромите.

Поттикнување на инклузивност и благодарност:

Меѓународниот ден на ромскиот јазик служи како потсетник за општеството да ја прифати јазичната различност и да ја цени убавината што се крие во различните форми на изразување. Преку препознавање и почитување на ромскиот јазик, ние активно промовираме инклузивност и еднаквост за заедницата која издржа предрасуди со векови. Оваа прослава не охрабрува да ја зачуваме богатата културна таписерија на нашето глобално општество.

Заклучок:
Додека го одбележуваме Меѓународниот ден на ромскиот јазик на 5-ти ноември, да се потрудиме да го признаеме и славиме уникатниот културен идентитет на ромската заедница и нивниот величенствен јазик. Со разбирање и ценење на ромскиот јазик, тој ќе подаде рака за поддршка и ќе поттикне инклузивен свет кој ја почитува различноста. Заедно, да ги подигнеме гласовите на Ромите, да ја почитуваме ромската историја и да го прославиме ромското јазично наследство на овој посебен ден и пошироко.
Овој тект е преземен од следниот линк:

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading