Spread the love

Светската ромска организација на својата интернет страница објави неколку програми за спасување и рехабилитација на Ромите од општината Шуто Оризари.
Таа на својата интернет страница објавува дека ова програма ќе помогне да се започне клучна кампања за собирање средства, за организирање акција за чистење и санитарни услови предводени од заедницата, да се стекне повеќенаменска зграда за 200-300 луѓе и да се реновират домовите во Шутка.
Според Светската организација на Ромите овој холистички пристап ќе осигурува не само што ги задоволувување на непосредните потреби на сиромашните ромски заедници, туку и поттикнуваме долготрајни позитивни промени.
Ова организација програмата ја сведува во следниве птиоритетни точки:

1. Чистење на заедницата


Треба да отстраниме многу ѓубре од населбите за да ја направиме побезбедна средина за децата.

2. Реновирање


Овие импровизирани домови треба да се реновираат со соодветна покривна покривка и изолација.

 

 

 

 

 

 

3. Здравствена заштита на заедницата


Ромите во овие населби не добиваат никакви социјални услуги, социјална помош или здравствена заштита. Треба да се залагаме за здравство.

 

 

 

4. Купете ја оваа зграда

Оваа зграда може да се реновира и претвори во центар на заедницата каде што жителите Роми ќе можат да се тушираат, да перат алишта, да добиваат храна од оставата, чајната кујна и социјални услуги.

За реализација на овие приоритетни програми, Светската ромска организација на својата интернет страна бара донатори.

 

 

 

Дали ова светска организација има контактирано со општинските власти од Шуто Оризари не е познато.

Линк:

https://www.wrf-gov.org/romanirescue

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading