Spread the love

Рестарт

Секој нов изборен циклус, нашето друштво има шанса за “рестарт” – шанса за обнова и промена во начинот на кој го управуваме нашето друштво. За ромските заедници во Македонија, оваа можност за “рестарт” е посебно значајна, бидејќи се соочуваат со сериозни предизвици и бараат промени во политичките иституции и практики.

Во момент кога гледаме кон предстојните парламентарни и председателски избори во Македонија, потребно е да ги освестиме потребите и предизвиците на ромските заедници. Дискриминацијата и социјалната исклученост се реалност за многумина во овие заедници, што ги прави ранливи во политичкиот процес.

За да овозможиме вистински “рестарт” во Македонија, потребно е да се инкорпорираат гласовите и потребите на ромските заедници во политичките дебати и решенија.

“Рестарт” не треба да биде само збор – тоа треба да биде акција. Политичките партии треба да се ангажираат во воведување на нови политики и практики кои ги поддржуваат ромските заедници и ја засилуваат демократијата.

Исто така, е потребно да се стимулира активното учество на ромските граѓани во изборниот процес. Образованието и свесното учество се кључни алатки во оваа борба против дискриминацијата и социјалната исклученост.

Во крајна линија, “рестарт” не е само за политичките лидери – тоа е за сите нас, како единствено друштво. Сите ние треба да работиме за посилување на нашата демократија и за обезбедување на правдата за сите граѓани, вклучувајќи ги и ромските заедници.
Во текот на последните години, Македонија се соочува со предизвици и предизборни перипетии што ги оставаат многумина да размислуваат за состојбата на нашиот политички систем. Со очекување од предстојните парламентарни и председателски избори, сè поголемо е потребно да ги размислуваме нашите опции за обнова и реформирање на политичката арена. Во тој контекст, концептот на “рестарт” застанува како символ на потребата за нов почеток, за обнова и за поддршка на инклузивна демократија што ги вклучува сите делови на нашето општество.

Еден од најзначајните аспекти на овој “рестарт” е неговата релација .Ромите, како една од најголемите маргинализирани групи во нашето општество, се соочуваат со сериозни предизвици во политичкиот процес. Дискриминацијата и социјалната исклученост што ги воодушевуваат се пречки што ги оддалечуваат од учество во демократските процеси.

Но, може да се настапи поинаку. Во рамките на концептот на “рестарт”, треба да размислуваме за начини како да се во политичкиот живот на земјата. Еден таков начин е преку формирање на национална ромска платформа, која ќе биде централно место за артикулирање на нивните потреби и интереси и за обезбедување на нивното учество во политичкиот процес.

Нацртот за национална ромска платформа треба да биде дел од широките обиди за соединување и заеднички настап на ромската заедница во сите сфери на политичкиот живот. Таа би требало да претставува механизам за преговори и за интервенции во политичките процеси, со цел обезбедување на посилно вклучување на ромските граѓани и на нивните застапници во формирањето на политики и во одлучувањето на националните прашања.

Преку националната ромска платформа, ромската заедница може да артикулира свои проблеми и потреби, да создаде заедничка агенда за акција и да ги привлече политичките лидери и институции во дијалог и акција за промена. Таа треба да биде инструмент за борба против дискриминацијата и за поддршка на рамските граѓани во нивното суштествување во друштвото.

Во суштина, “рестартот” мора да ги вклучува цвелта заедница кое е како непрекинат дел од националниот дијалог и националната политичка сцена. Само преку инклузивност и соработка можеме да создадеме политичка средина што ги застапува интересите и потребите на нашата заедница.

Предизвиците на демократијата велат дека е време да се рестартираме. И овој пат, комплетноиот рестарт на ромската заедница е клучно за успешниот нов почеток.

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading