Spread the love

Во ромска недела 2024 која се држува во Брисел  учествуват граѓански организации, европски институции и други меѓународни и меѓувладини организации, чија спремност е да се чујат и бранат гласовите и правата на маргинализираните заедници, вклучувајќи ги и Ромите, кои се загрозени во услови на пораст на екстремно десничарските движења и антициганизмот. Во овој сложен социо-политички контекст во Европа, Ромите, Синтите и патниците се соочуваат со многу предизвици, вклучувајќи ги и антирасистичките движења и потребата за инклузивни дискусии за маргинализираните заедници.

Во контекстот на ова, напорите за вклучување на Ромите, Синтите и патниците во општеството се сметаат за изазовни поради недоволната координација помеѓу политиките и главните иницијативи. Политичката волја за борба против антициганизмот и социјалната исклученост честопати не успева да се оствари соодветно, што допринесува за заостанување во имплементацијата на Националните ромски стратешки рамки.

Учесниците се обидуваат да го истакнат значењето на Ромската недела како платформа за подигнување на свеста и поддршка за Ромите, Синтите и патниците во Европа. Целта на оваа недела за 2024 година е да се разгледа и расчлени позицијата на ромската агенда во поширокиот европски политички контекст и да се обезбеди нивната важност во главните политички дискусии и приоритети на политиката на ЕУ. Осврнувањето на оваа тема во текот на европските избори дополнително ја нагласува важноста на непрекинатото обраќање на предизвиците и потребите на овие маргинализирани заедници.

Ромската недела е годишен настан организиран во Брисел од граѓански организации, европски институции и други меѓународни и меѓувладини организации во контекст на Меѓународниот ден на Ромите. Целта е да се подигне свеста за состојбата на Ромите, Синтите и патниците во Европа. На настанот присуствуваат сите релевантни чинители, вклучително и претставници на Ромите и европската младина.

Креаторите на политики, експертите, активистите и организациите кои се занимаваат со постојан антициганизам во Европа соработуваат за Ромската недела во Европскиот економски и социјален комитет и Комитетот на регионите (КоР), Европскиот комитет на регионите и другите институции на ЕУ пред Меѓународниот ден на Ромите (8 април) и пред Денот на отпорот на Ромите (16 мај).

Фотографиите се презенеи од ФБ страната на ЕРГО

 

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading