Spread the love

Денес се одржа првата конститутвна седница на новоизбраното Собрание на Северна Македонија. Оваа седница е значајна бидејќи се официјализира составот на парламентот и се избираат претседател и потпретседатели на Собранието, како и други значајни функции.
Жалосно е што нема ромски пратеници во новиот состав на Собранието на Македонија. Инклузивноста и застапеноста на сите етнички групи се важни за демократски процеси и правична репрезентација на целото население.
Оваа ситуација го рефлектира тековниот политички реалитет во Македонија, каде што Ромите, се соочуваат со значајни предизвици во однос на политичката репрезентација.
Вториот и третиот ешалон на владата вклучува позиции како министри, заменици министри, државни секретари и други значајни административни позиции. Ромите можат да бидат назначени на овие функции, што ќе им овозможи да имаат влијание на политиките и одлуките.
Но за ова ке треба да почекаме, иако нема да менува ништо во политикки корист за заедницата.
Доведувањето на една ваква политичка криза кај ромската политичка сцена пред сè е дело на недостатокот на соединување меѓу ромските политички лидери, кои не го ставаат националниот интерес на прво место. За нив, парламентарните избори се само натпревар за да се докаже кој може да издвои повеќе гласови, кои потоа одат на конто на неромските политички партии.
Дополнително, ургирањето и пропагандата на невладиниот ромски сектор, кој според својата неромска идеологија ги турка ромските гласови надвор од политичките интереси на ромската заедница, уште повеќе придонесува за оваа состојба. Наместо да работат заедно за зајакнување на политичката моќ и влијание на ромската заедница, овие актери често дејствуваат во спротивност на долгорочните интереси на Ромите.
Политичката репрезентација е клучна за обезбедување на правата и интересите на сите етнички заедници. Недостатокот на ромски пратеници значи дека нивните гласови и специфични потреби се занемарени во законодавниот процес.

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading