Од утре започнува со работа Светскиот  Ромски Конгрес во Берлин, и кој ке трае до 17 мај, каде поканетите лица од 30 земји ке се обидат да комбинират и да се организират во  национално и меѓународно соединување, се со развивање на динамиката и создавање согласност  за иднината за животниот стил и верувањата на заедницата.

Според Гратан Пуксон еден од идејните творци на овој Конгрес, вели дека демократската транзиција значи крај на лидерството во феудален стил и негова замена со директни избори на ниво на заедницата. Со еден збор, одлучувањето во рацете на народот.

На овој начин спред  Пуксон изградбата на мандатот на Ромската нација ќе донесе легитимитет, одговорност и погласен политички глас: кое ке биде од суштинско значење за борбата против зголемениот антициганизам со што би се добило почит и признание за Ромската нација ширум светот.

Успехот на оваа транзиција зависи токму сега од вашата одлука да станете гласач во процесот на ДТ.

LRK-Demokratsko tranzicija si agor taro feudalnikano stili

Taro tajsa startujnela o romano Lumiakoro Kongresi ano Berlin thaj ka trajnel taro 15 dži ko 17 maj, kote so o akharde  manuša taro 30 thema ka ovelen šajdipe te kombinirinen thaj te organizirinen ko nacionalno Maškardžianeskoro jekhutnipe thaj buvljaripe e dinamikakoro ko anive jekhalipe baši avutnipe e dživdipaskere stileske thaj o pakjajbe ki jekhin.

Trujal o Pukson kova si jekh taro idejno tvorco akale kongreseskoro, vakerela so akaja demokratsko tranzicija si agor taro feudalnikano stili thaj leskiri trampa direkno alusaribaja ko nivelo tari jekhin.Jeke lafeja anibe decizija te oven ko vasta e džianeske.

Ko akava čini trujal o Pukson o thamakeribe e mandateske tari roimani populacija ka anel legitimiteti, džovapluko thaj zoralo politikakoro avazi kova so ka ovel, piro ko maribe mujal o baro anticiganizam soleja ka anelpe ko respekti thaj andipe e romane jekhinakoro ani sasti Lumia.

O EU Romapres ka ovell kotor ko so trin dive buti keribe e Kongreseskoro thaj ka del tumen havljaripa basi sar em so kerelape buti ko Kongresi, taj vi agjar ka ovel pobuter intervju.

 

Total Views: 249 ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »