Spread the love

Идејата за формирање на Светски ромски Конгрес датира пред три години.
Во времето на светската пандемија на Корона вирусот, кога светот бил ставен целосно во карантин, група на ромски активисти заедно со Гратан Пуксон, еден од првите делегати на Првиот Ромски Конгрес од Лондон 1971, формират ФБ страница United Roma-Обединети Роми.
Преку видео конференции, овие ромски активисти ја прошируват својата активност, на препорака на Пуксон да се формира тело које ке ја реализира идејата на Пуксон за формирање на Светски ромски конгрес по пат на демократска транзиција, односно глобално интернет гласање на сите Роми од светот, избирајки свои преставници во идниот Светски ромски Конгрес.
Идејата за ДТ била поради неговото комплетно разочарување од делувањето на ИРУ кој се раздели во неколку организацији носејки го истото име,преставувајки се како единствен легитимен ИРУ, наследсство на Првиот светски Конгрес од Лондон 1971.
Ова идеја на Пуксон била дадена на ИРУ од Македонија која ја предводеше, и сега ја предводи Зоран Димов, во ко Пуксон бил назначен како почесен член на ова ИРУ од Скопје.
Идејата на Пуксон не била прифатена од Димов, пред се што нему не му одговараше да се гласа за предаседателство и за делегати на неговата ИРУ, од причина што знаеше дека местото председател на ИРУ-Скопје со ДТ нема да може да го задржи во недоглед како што тое е случај сега кога тој веќе трет мандат е председател на ИРУ-Скопје.
Зоран Димов кон Пуксон гледа препрека за неговото понатаможно задржување на председателската функција, и поради тоа тој е исфрлен , одземена му е титулата почесен член на ИРУ -Скопје и е прогласен за персина нон грата.
Тоа за жал се случува исто и со останатите две ИРУ од Сибиу Романија и ИРУ од Латвија, каде со години на иста председателска фотеља се исти лица.
Со текот на времето преку видо конференции, се приклучуват најпрвин поголем број на Роми бегалци од конфликтот во Косово односно ромската дијаспора од Косово, за да потоа се приклучуват ромски и не ромски активисти па дури и цели организации, потпирајки ја идејата на Пухон, да се формира ромско меѓународно движење кое ке треба да биде различен од сите останати формирани светско ромски здруженија, кои ке развиват идејно стратешка програма за реализирање на својата програма , преку легитимни преставници кои ке бидат изгласани преку ДТ.
За потсетување Ромскиот светски Конгрес во Берлин ке биде одржан на 15 мај и ке трае до 17 мај, каде се поканети првични делегати од 30 држави.

Taro socialno netvorko United Roma-Pašakerde roma dži ko Lumiakoro romano kogresi ano Berlin

I ideja baši formiribe e Lumiakere romane kogreseskoro datirinela panda anglo trin berš.
Ki vrama tari lumiakiri pandemia tari Corona virusi kana sasti limia sa panli ano karantini, jekh kupa romane aktivistija ki kupa e Gratan Puksoneja, jekh taro avgo delegatija tari Lumiakoro kongreso ano London 1971 berš, fromrininena socijalno rig ano FB United Roma jali pašakerde roma.
Prekal vizio konferencie akala romane aktivistora buvljarena sa piro aktivipe pala ko propozal taro Gratan Phon te bi formirinelape badani kova so ka realizirinel i ideja e Puksonekiri baši formiribe Lumiakoro romano kongresi anglo fore prekal demokratikani tranzicija DT, kote so ka ovel globalno internet alusaribe e romendar baši pire preperutne ko avutno Lumiakoro kongreso.
I ideja baši DT sa baši baro bičalipe e Puksoneskoro ko keribe buti taro IRU savo ulavgjape ko trin jekj ka jekh anava thaj sako lestar anavkerelape sar jekhutno lehgitimno IRU savo so legarela o Avgo Lumiakoro kongresi taro London 1971.
Akaja ideja sine dendi e IRU-ske tari Makedonija kote so ko lakoro čekat sa thaj vi panda o Zoran Dimov, kote so o Pukson ko akava IRU sine le titula sar baro IRU membro.
Numa e Zoraneske akaja ideja na sine lači sebepi so džanela sa so ako alusarinelape prekal o DT ov na ka šaj ačola non stop vrama ko presedatelsko foteqa taro akava IRU, pa sebepi odova akaja ideja na sine lestar lendi, a ko jek e Puksone čudela le taro IRU-Skopje.
Ki fuhal akava si vi agjar ano okola duj IRU taro Sibiu Romania thaj taro IRU Latvija kote so beršencar ko čekat akale organizacienge bešene sa jekh manuša.
Ko thavdipe e vramaja prekal o vizio konferencije lena than pobuter romane aktivistia maškar kote si majbaro numero romane aktivistia našutne taro Kosovo jali pošukar vaerdo romani dijaspora taro Kosovo, ya da po hari ko vizio konferencije lena than thaj pobut romane thaj bi romane aktivistija taro diferetno profilija, pa vi agjar pobut numero romane asocijacie, kola so dena piko e Puksoneskere idejake te formirinelpe o Lumiakoro romano Kongreso numa diferetno prekal andi nevi idejno strategija koja so ka realizirinelpe prekal i programa e legitimno preperutnecar kola so ka oven alusarde taro sa e Roma andar i Lumia prekal o DT.
Te andina sal so akava Lumiakoro Kongreso ano Berlin ka starujnel ko 15 maj a ka agorkerel ano 17 maj 2023 berš.

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading