Spread the love

ЕУ ромапрес побара од евро пратеникот Петер Полак кратки информации кои се од јавен интерес а се поврзани со неделата на ромската култура.
Петер Полак , не удостои со повратни информации за значењето и улогата на ваков настан, за кој доста европски Роми не се информирани или пак воопшто не ја знаат улогата на ваквиот настан кој се одржува од 2016 година.
Европратеникот Полак беше домаќин на настан посветен на Уредбата издадена од светиот император Сигизмунд од Луксембург пред 600 години. Уредбата со која се дадени привилегии, заштита и одредени права на Ромите припаѓа на еден од најзначајните документи што ја обликуваа не само Ромите туку и европската историја. Уредбата ги убедува истите вредности како и ЕУ денес, вредностите што придонесуваат за достоинството на секој од нас.

Текстот кој го испрати до нас во целост го споделуваме:

Европската историја беше обликувана од различни националности, со различно потекло. Ромите се едни од нив. Сепак, и покрај тоа што Ромите се најголемото европско етничко малцинство и нивното повеќевековно присуство во Европа, тие сè уште се во голема мера отсутни од европската историја, како и од историјата на земјите во кои живеат .
Крајно време е да се открие и да се прифати историјата на Ромите и да се направи подобра слика и разбирање за нив и нивниот придонес во европската историја. Исто така, ќе им помогне на Ромите да го изградат својот идентитет како Европејци , затоа што тоа се тие. Отворените врати на Европската куќа на историјата дава одличен пример што треба да го следат и земјите-членки.

„Неделата на Ромите обезбедува платформа за ромските и проромските граѓански организации со цел тие да ја подигнат свеста и да ги претстават резултатите од нивната работа.
Тој, исто така, обезбедува динамични интеракции меѓу различни засегнати страни, вклучително и институциите на ЕУ за прашања/предизвици поврзани со Ромите кои заслужуваат решенија и треба да се решат.

Од 2016 година, кога беше замислен овој отворен и инклузивен формат, тој донесе многу успеси на многу начини, но што е најважно доведе до зголемување на свеста за Ромите како Европејци.
Секој има улога во процесот на инклузија на Ромите, исто така и кога станува збор за борба против антициганизмот.

Терминот антициганизам е препознаен на ниво на ЕУ како специфична форма на расизам против Ромите.
Има политики кои се воведени, во областа на дискриминацијата, но и кога станува збор за социјална и економска вклученост, бидејќи и двете се тесно поврзани.
Најважно е нивно правилно спроведување.

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading