Spread the love

O šefi tari evropakiri Komisija Fon der Lajen ko thavdipe e romane europakere kurkoskoro koja sine ikerdi taro 24 dwi ko 27 april 2023 berš ano Brisel prekal viyio konferencija kergja lafi anglo europakere deputatija, romane aktivistija, preperutne e romane jekinegoro tari Evropa, akademikia thaj socijalno bukjarne.
I Fon der lajen ko plo vakeribe vakergja piro bičalipe kana ko pučibe si e romani jekin thaj lakere hakaja, kote so but taro europakere Roma na šaj pherena pire hakaja vi so i Europakiri unia si kolevka tari demokratija kote so na bi trebela sa te ovel diferencija ko ple hakaja prekal pi čib, nacionalno preperutnipe, anav thaj vaver.

Урсула вон дер Лајен: „Во Европската демократија многу европски Роми не можат да си ги остварат своите права во демократска Европа„

Шефот на Европската Комисија Фон дер Лајен по повод неделата на ромската култура која била одржана од 24 до 27 љприл 2023 година во Брисел, преку видео конференција им се обрати на европските пратеници, ромски активисти, преставници на ромските заедници од Европа, ромски невладини организациии, академици и социјални работници.
Фон дер Лајен во својот говор го истакна своето незадоволство кога се во прашање ромската заедница и правата која многу од европските Роми не можат да ги остварат и покрај тоа што европската Унија е лулка на демократијата и во која не бои требало да има различности во остварување на своите права поради , националната припадност, името, националната припадност, јазикот и друго.

 

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading