Spread the love

Baši avutni Maškardianeskoro romano dive 8 to april ki Tuzlansko regioni ani Bosna thaj Hercegovina, romane čavenge so isilen šukar ocene ka delpe lenge stipendija
Ko akava regioni 600 Roma si hramorde ko maškar siklovne, thaj trujal o Mehmed Mujič akava kantoni si lideri ko sa o javera kantonija.
O Mujič informirinela so i kantonalno manifestacija ka ovel ikerdi ano 8 to april ko Džianeskoro teatro ani Tuzla.
Ki akaja manifestacija ka len than o themtne , loklanikane autoritetia, bithemutne organizacije thaj preperutne taro Ministretsvo e edukacijakoro thaj javera.
O siklovne taro pobut siklane na keren kreativnikani programa.

U Tuzlanskom kantonu srednjoškolsku stipendiju dobiće 100 učenika romske nacionalnosti

Povodom predstojećeg Međunarodnog dana Roma, 8. aprila, u Tuzlanskoj regiji Bosne i Hercegovine, romskim studentima sa odličnim ocjenama biće dodijeljena stipendija.
Na ovom području u srednje škole je upisano 600 učenika romske nacionalnosti, po čemu je Tuzlanski kanton, prema riječima Mehmeda Mujića, vodeći u odnosu na druge kantone.
Mujić je saopćio da će kantonalna manifestacija biti održana 8. aprila u Narodnom pozorištu Tuzla.
Ovom događaju će prisustvovati Vlada, lokalne vlasti, nevladin sektor i predstavnici Ministarstva prosvete i drugi.
Učenici većine škola izvešće kreativan program.

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading