Baši avutni Maškardianeskoro romano dive 8 to april ki Tuzlansko regioni ani Bosna thaj Hercegovina, romane čavenge so isilen šukar ocene ka delpe lenge stipendija
Ko akava regioni 600 Roma si hramorde ko maškar siklovne, thaj trujal o Mehmed Mujič akava kantoni si lideri ko sa o javera kantonija.
O Mujič informirinela so i kantonalno manifestacija ka ovel ikerdi ano 8 to april ko Džianeskoro teatro ani Tuzla.
Ki akaja manifestacija ka len than o themtne , loklanikane autoritetia, bithemutne organizacije thaj preperutne taro Ministretsvo e edukacijakoro thaj javera.
O siklovne taro pobut siklane na keren kreativnikani programa.

U Tuzlanskom kantonu srednjoškolsku stipendiju dobiće 100 učenika romske nacionalnosti

Povodom predstojećeg Međunarodnog dana Roma, 8. aprila, u Tuzlanskoj regiji Bosne i Hercegovine, romskim studentima sa odličnim ocjenama biće dodijeljena stipendija.
Na ovom području u srednje škole je upisano 600 učenika romske nacionalnosti, po čemu je Tuzlanski kanton, prema riječima Mehmeda Mujića, vodeći u odnosu na druge kantone.
Mujić je saopćio da će kantonalna manifestacija biti održana 8. aprila u Narodnom pozorištu Tuzla.
Ovom događaju će prisustvovati Vlada, lokalne vlasti, nevladin sektor i predstavnici Ministarstva prosvete i drugi.
Učenici većine škola izvešće kreativan program.

Total Views: 40 ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »