Spread the love

Ano oktombri 2002 berš o Koncili e Europakoro iniciringja o 27 januaro te ovel dive gndipaskoro taro Samudaripe ( Holokaust).Akaja inicijativa lile la sa o ministria baši edukacia taro thema mebria ki EU.

Ano 27 januari 194 berš paše 7000 panle logorašia panda sa ano koncentraciono logori Aušvic –Birkenau.Pobuter taro jekh milioni manuša sa sa deportitime thaj mudarde ano akava koncentraciono logori.

Trujal disavi procenka šov milionia Jaudie sa mudarde ko logorija e meribaskere, thaj pobut taro 500 000 mile Roma andar i sasti Evropa thaj vi agjar jek baro numero vavera.

Akava dive si memorimo sar gndipa so sa kerdo bilačipe mujal o manušipe ko Dujto Sumaneskoro maribe.

Akava dive trebul te astarale sar kotor tari bilači paramisi jali istorija kaske so trebul te ava metodikane, te bi šaj o avutne generacie terne te džanen savi tragedija astargja e manušen ki adaja vrama , thaj so šaj anela o baro radikalizam učardo te la ko fašizam.

27-ми Јануари ден на сеќавање на Холокаустот

На 27 јанури 2002 година Европската Комисија донесе одлука денот 27 јануари д биде ден за потсетување на злосторствата против човечноста во времето на Втората Светска војна.

На 27 јануари 1945 година во злогласниот логор на смрта Аушвиц-Биркенау сеуште се ноаѓаа околу 7000 логораши. Повеќе од еден милион се истребени во концентрационите логори на смрта. Повеќе милиони Евреи ,500 000 иљада Роми и Синти, како и еден голем број на останати се убиени за време на Втората Светска војна, најмногу во концентрационите логори.

Овој ден треба да ни остане во нашите сеќавања како ден на едно лошо злосторничко минато.

Овој и останатите денови кои се дел од мемориалните деднови поврзани со ова зло треба методички да им пристапиме како би идните геенерации млади бидат запознати со човечката трагедија од тоа време и да им се стави до знаење што се може да донесе радикализмот покриен со фашизам.

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading