Spread the love

E manuša kola so ladžana pestar, na mangena pire darhie, tradicia, ola na mangena nikas thaj niso vaver.

Ko akala nekobor dive napalal, i virtuelno propaganda baši „Ma ladža“, „Vaker tiro indetiteti“… vazdimi prekal i inicijativa trujal o socialno network, baši o avutno sigjnari ( popis ) so trebel te kerelpe ani R.S. Makedonia, vazdingja i misal taro etnikano nacionalnikano patriotizam.

I romani etnikani kupa ani najbari thaj avgo romani Komuna ani Lumia Šuto Orizari, mangela na mangela voj si „de ja vu“ deklaririmi sar preperutne Roma (pripadnici) prekal lengoro 85% Roma dizutne.

Target mange nane okola avrijal andar o Skopje ( na astarav savoren generalno) sa akala berša sa sa sa sal na Roma.

Numa avibaja e romane fondia baši edukacia, baši bukjarnipe ani themutni administracia, so angja amenge o šajdipe taro Pervazeskiri decizia ( Ramkovni dogovor) , ola ule Roma kola so dži erati nit kerena sine romane nit pak deklarinenape sar preperutne tari akaja jekhin.

Nejse de, miro lafi nane čivdo baši „okola avrijal tar Šutka – Skopje thaj leskoro pašibe dži ko Kumanovo“.

So čipotinelape (što se sluučuva) tega kana baro gindo taro akala nacionalno etničko preperutne dena andre ani EU, sar ola ka deklarininepes, dikindor o bare klišea thaj o peržovativia upreder akava najbaro europakoro minoriteti?

Sig posig trampinaja amaro styl lafi keribaskoro, thaj amaro učipe, thaj sig ovaja sa, sal na Rom.

O problemi nane ko akava integriribe, numa ki integracia so ovela našibe korkori pestar.

Adava so trebula te arakhelpe talo odova so sijan, thaj odova so tlo sistemi taro tlo moldavipa ( vrednostia) tale sal tle, thaj nikaskere javer.

Adava kerelamen te ova jekhutne thaj moldavutne , kontra taro adava so sijem bimoldavnikano plagiati.

E manuša kola so ladžana pestar, na mangena pire darhie, tradicia, ola na mangena nikas thaj niso vaver.

E manuša so čiven peske hohavne maske, ola si bi siguriteti, ola so garaven pire darhie mangen o vavera te dikhenlen sar vaver a na so si čačutne, thaj trujal akava ola kerena zori te oven odova so nane.

Numa ola šaj garavenape kotar tale soj tale, no našti garavenape pestar thaj niked na ka šaj ovena vavera , soske si diferetno lengoro ilo, thaj odola lengere hovavne maske našti lungo drom te ačol ano lengoro muj.

Ola trebul sar majangle te aven upri peste, te džanen so ola si odova thaj khanči vaver.

Amen na alusaringjem kote ka bijangova, sar so ka bijangova, o objektivnikano thaj o educirimo manuš so džanel te mangel ka arakel o lačipa ko sa pa vi ano plo čačutno indetiteti.

Khoni nane superiorno thaj bute bare kvalitetea, thaj khoni nane polačestar okolestar baši leskiro diferetno indentiteti.

Amen sal zala sijem diferetno averendar.

Ki adaja diferecnija pašljola o lačipe e lumiakiri, so i globalizacia thaj i čivdi kultura (veštački nemetnata) mangel te dekstruktirinela (uništi), dži kote o hipokratia, thaj bilače muja perde tale tolerancijaja.

Дали сме безвреден плагијат?

Луѓето кои се срамат од себе, кои не го сакаат своето потекло, традиција, не можат да сакаат никого и ништо друго.

Во овие неколу дена наназад, виртуелната пропаганда за „Не се срами„ , „Кажи го слободно твојот индетитет„ … покрената како иницијатива преку социјалните мрежи по повод престојниот попис кој треба да се одржи во Р.С. Македонија, како да ги буди страстите на етничкиот национал патриотизам.

Ромската етничка група во најголемата ромска населба и прва ромска Општина во Светот Шуто Оризари сака неќе таа е веќе декларирана како претежно ромска и нејзините 85% Роми – жители се декларират како припадници на ова етничка група.

Таргет не ми се останатите надвор од Скопје,( не ги офаќам генерално) сите овие години тие беа се, само не Роми, но добро е со почетокот на слевањето на фондови за образование , запослувањето во државната администрација благодарејки му на Рамковнот договор, станаа Роми кои до вчера не го зборуваа и не се декларираа дека се припадници на ова етничка заедница.

Нејсе де, муабетот не ми е за „останатите надвор од Скопје„ туку за оние од „Шутка„ и околината па се до Куманово„ .

Што се случува тогаш кога голем број на овие нацонални етнички патриоти зачекорат на европско тло, како тие се декларират во однос на се поголемите клишеа и предрасуди кон ова најголема европска етничка заедница?

Веднаш се прилагодуваме па дури го менуваме начинот на говор, на ставот и вeднаш стануваме се само не Ром.

Проблемот не е тоа прилагодување туку прилагодувањето кое станува бегство од самиот себе, наместо квалитетна работа за надградба на личноста.Она што треба е да зачува она што си , и тоа според сопствениот систем на вредности, а не според твојот или некој друг.

Тоа нè прави единствени и вредни. Во спротивно, ние сме безвреден плагијат.

Луѓето кои се срамат од себе, кои не го сакаат своето потекло, традиција, не можат да сакаат никого и ништо друго. Луѓето ставаат лажни маски, тие се несигурни, го кријат своето потекло, предците или некои луѓе и упорно сакаат некои луѓе да ги прифатат таму. Но, тие можат да кријат што се, од каде се, кои се од другите, но не и од самите себе, и никогаш нема да се чувствуваат сакано, прифатено или добро, затоа што луѓето нема да ги сакаат своите вистински, туку своите маски.

Првиот чекор е да се прифатите себеси.

Не избравме каде ќе се родиме, и што би требало да бидеме, објективниот, интелигентен човек кој знае да сака, ќе најде убавина во сè, дури и во неговото потекло, родното место, општеството и луѓето на кои им припаѓа и значењето на таа припадност.

Никој не е совршен и никој без квалитет и никој подобар од друг.

Само малку се разликуваме едни од други.

Во таа разновидност лежи убавината на овој свет, која глобализацијата и наметнувањето на култура (вештачки создадена) сака да ја уништи, додека нејзините лицемерни, зли усти се полни со толеранција.

Мухаџер Сулејман

Мозес Соломон

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading