Spread the love

O deportacie ko asavke anavkerde thema taro Dakšinalo Balkani čipotinelape ko tavdipe e vramake tari sako diveskoriri pandemia tari Korona. I kolektivnikani deportacia džala poadari so o Badem Vuternberg si jek tari majbilači pokraina ani Germanija keda krelape lafi baši deportacija e Romengiri.rujal o portali RAN o guvermento andar akava regioni sako dive deportirinela e Romen ano Dakšinalo Balkani , soske sar so ola vakerena o virus si sakote, thaj šaj oven nasvale vi akate vi odoriga nite. O Konsili taro akaja pokraina preyentiringja raporto kote so dengja ko dikibe , so akala manuša ko avive ki pli them na ka ovelen lažo saljaribaskoro siguriteti, baspi so o saslraribaskoro sistemi si ko kolaps, thaj o uče saljaribaskere dende. O thema kola so čivbenape ko fokus iranibaske si i Srbia, Albania, Montenegro, Makedonia thaj Kosovo. Akala deportacie ingarena baro rižik ko akala kritikane kupe baši nanibe medicinakoro arakhibe, O RAN havljarela so si baro riyiko taro meribe jali procesi taro serioynikano nasvalipe ko pure manuša kola so si čivde vi agjar baši deportacija.

Депортации кон Западен Балкан за време на пандемијата на Ковид – 19

Депортациите во таканаречените земји од Западен Балкан се случија скоро во текот на целата пандемија на корона. Колективна депортација оди таму од Баден-Виртемберг скоро секој месец. Ромите се секогаш таму. За Ромите, Баден-Виртемберг е најлошата федерална држава во однос на правото на престој.

Според порталот РАН властите на ова германска покраина, го покривата со тоа што сите се во глобална пандемија, бидејки сите можат да се заразат насекаде. Советот на Баден Вутемберг презентираше извештај во кој се објаснува дека Ковид 19 пандемијата ја има во Албаниа, Црна Гора, Србија, Македонија и Косово, каде има влошување на здраствениот систем и проблеми со пристап на здраствената заштита.

Она на што укажува порталот е дека во здраствената состојба во овие држави веќе е претоварена и здраствениот систем е во колапс. Постои и други причини, висината на здраственото оосигурување, придонеси… но и профитабилното вработување веќе не се достапни во пандемијата.

Депортациите носат висок ризик кон овие критични групи поради немањето на медицинска нега. РАН исвестува дека уште по критична е состојбата со протераните стари лица за кој постои голем ризик од смрт или или процес на сериозна болест.

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading