Spread the love

I Asocijacia Skokra so učarela sasti Latinikani thaj Utarali Amerika sar telo ikeribe e marde romenge ano Čile so čipotingjape angleder 12 duj kurke. So o euromapres adava dive sa sa ki direkno konekcia amere korespodenteja tari Argenitna o Jorge Bernal.

O romano networko: Konsili e romane kamperengoro tari Amerika, Aikra tari Argentina,, AkoRom andar o Ekvador, Dosta taro Čile, Romani kampanja tari Argentina, Kra tari Argentina, Romani hangiri taro Meksiko, Organizacijakoro procesi andar i Kolumbija, Prorom andar i Kolumbija, Romano sojuzi taro Kolumbija thaj Sakana taro Brazil, denge lil dži ki Instituyacija baši arakhiba e manušengere hakoskoro. Ko adava lil ola hramongjei čipota so čipotingjape ano 10 februari kana neko, alarmiringja e policija ki čileansko diz Kilpue, kote so vakergja kaj ko romano kampi si parumi mudardi džuvli. Palo akava i policia ali thaj na arakla kanči. Pali tikni vrama ano kampo ale i familija e hovavne mudarde džuvlakoro save peja sa legarde satrna thaj kašta, thj asatrge te maren ano kampo savoren vi tiknen vi puren. Odova so si čačutno ki akaja čipota si so i džuvli kaske sine sum so si mudardi ano kampi araklovela s ani jek khelin ki jekh pli familija.

Ko poadarutno kotor taro lil bešela so o Roma si antičko manuša kola so si prečivde ko sa o riga tari phuv, thaj nane maribaskere manuša, thaj niked na ingarge maribe mujal avera, ano Čile akava minoriteti si duje kulturengoro kupa koja so koegzistirinena ki peste harmonijaja taro okola kola so ačile sar lengere darhie ko akala thema pi rodibe polačo dživdipe.

Sar Internacionalno organizacia thaj teloikeribe e Romengiri ano Čile, rodelape te teloikerel e romane kupa ano Čile, ko arakhiba taro kapricia thaj agor tari ksenofobia em diskriminacia kola so isi ko akala thema mujal o etnikumia thaj te tamarelpe poinkluzivnikano thajdemokratikano dživdipe. Vi agjar informirinena so akaleja ka oven informirime s o romane thaj vavera asoijacije kola so lendar ka džakerelpe panda pobaro teloikeribe e Romenge ki sasti Latinikani thaj Utarali Amerika.

 

Ромските здруженија од Латинска Америка барат правна помош за тепаните Роми во Чиле

Здруението Скокра, која покрива цела територија на Латинска и дел од Северна Америка со подршка на нападнатите Роми во Чиле кое се случи пред една недела, за кое Еуромапресс бил дирекно влучен на денот на нападот со нашиот дописник од Аргентина Јорге Бернал.

Мрежата на ромски здруженија: Советот на Роми кампери од Америка, Аикра од Аргентина, АкоРом од Еквадор, Доста од Чиле, Ромска кампања од Аргентина, Кра од Аргентина, Ромска црква од Мексико, Организациски процес Колумбија, Прором Колумбија, Ромски сојуз Колумбија, и Саконо Бразил.

Овие здруженија заеднички испратија писмо до Националниот совет за човекови права.

Во писмото се наведува лажната вест за која Ромите од чиленаскито град Килпуе биле нападнати од роднини на една жена, за која била дадена лажна вест дека таа била убиеан од страна на нејзиниот очув , и закопана во близина на кампот каде престојувале Ромите. Полицијата била на местото на настанот но ништо не пронашла. После извесно време наоружани со стапови и метални шипки роднините на лажната убиена жена се нафрлиле на жителите на кампот нанесувајки им тешки телесни повреди. Она што е вистина во овој случај што жената за која мислеле дека била убиена се наоѓала на една забава кај еден роднина.

Во понатамошниот дел во писмото стои дека Ромите се антички и се расфрлани низ целата планета, постари од повеќето настанати држави, мирен народ, кој никогаш во својата историја не водел војни против другите, во Чиле овој народ е околу двесте години. Ромите не генерираат конфликти, и во случајот со таа земја, тие се Чилеанци со две култури кои коегзистираат во себе со хармонија, онаа на Мнозинското друштво и која ја наследиле од предците кои дошле на тие земји во потрага по подобар живот.
Како меѓународна организација и за поддршка на Ромите во Чиле, се бара ова тело да го поддржи ова чилеанско малцинство, во одбрана од каприците на мнозинството, да се стави крај на ксенофобијата и дискриминацијата што постојат во многу земји против малцинствата и да се изгради поинклузивен и демократски свет.
Исто така, тие информират дека ова тврдење ќе биде проширено на сите нивни здруженија и меѓународни организации, така што тие ќе станат свесни за овие факти.

Еуромапрес Јорге

Бернал Аргентина

https://www.youtube.com/watch?v=bivRzgHtVB4&t=4s

 

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading