Spread the love

O Dživdipe jekhe kupakoro Roma ano jugono kotor taro Khoranipe si mizerno thaj bizo akanutni anglunipe. Mukle si korkori ano pustinakoro dživdipe thaj tala ko zoralo kham, piri ekzistencija arakhena la ko biformalnikano buti keribe. I situacia akale romengiri na trampingjape beršencar. Asavki sitiacia si baši o manipulativna političarija kaskere vote valjani ano alusariba, a lengoro progresi si čivdo ki zero punkti.

O pobuter viziteangleder io alusariba si polungone taro 21 berš, sar formiringjape akaja bi formilnikani kupatni, thaj si panda bizo disavo plani jali strategija akava dživdipe te trampinelpe ko pošukar.

O Čave na džana ki škola soske nanelen tranpsort, thaj i škola lengiri si but dur. Trujal o Eergun Gulterin romano političari tari Ankara, akava video klipi sikavela o čačutno mizerno dživdipe akale manušengoro, thaj o nanibe dendo vas te ikavenpes andar akaja mizerija.

Türkiye’den Ergun’a Gilter Euromapres Video: Açık gökyüzünün altındaki yaşam

Bir grup Rumen Türkiye’nin güneyinde yaşamayı umuyor ve umuyor. Doğada yaşayamayacak veya güneş ışığının olmadığı yerlerde resmi iş yapamayacaksınız. Bu grup yıllarca hareket etmiyor. Bazı politikacılar ve aptallar, kitleler tarafından manipüle edildikleri gerçeğiyle manipüle edildi.

Bu gayri resmi memuru 21 yaşından sonra ziyaret etmeyi planlıyorsanız, planlarınızı ve stratejilerinizi planlayamayacaksınız. Çocukların uzaktan ve uzaktan eğitime gitmesi mümkün değildir.

Ankaralı Romalı siyasetçi Ergun Liltern’in videosu, kimlerin ölümüne dövülerek dövüldüğünü gösteriyor.

Ergun Gulteren

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading