Spread the love

Euromapres: Reakcija dži ko šerutno taro Gjorče Petrov Naumovski baši thamarin trine metrongoro zido ki romani mahala Gege

I redakcija taro Euromapress prekal o lil , rodela taro šerutno e Komunakoro Gjorče Petrov te arakhel solucija kote so ka oven čaljrade solduj riga, tari jekh rig o lokalnikane šerutne thaj tari javer rig o romano džiani tari romani mahala Gege.
O Euromapress zoraleeste reagirinela baši andi decizija tari Komuna Gjorče Petrov kote so si ko šuru o thamaribe taro trine metrsokoto zido kova so ka odvinel e Romen tari akaja mahala taro karši dizutne bi- Roma.
Trujal o Euromapress akaja andi decizija nane pali siguritetea e romengoro tari trafika koja so si tik uya ko avgo romane khera, numa trujal o Euromapress akava si izoliribe e romengoro taro bi Roma, kolea so sikavela pe o plania baši segregacia thaj fizikujno delibe e Romen taro javera dizutne.
O Euromapress ko plo lil havljarela dži kote na arakelape javer solucija , o Euromapresssi hazri te reagirinel ki Europakiri komisija thaj dži ko presidenti taro Evropakoro parlamenti David Sasoli.
O lil ka ovel bičavdo dži ki Komuna Gjorče Petrov.
Avdive ko 18 o ari džakerelape e Roma korkori inicijativno te iklon ko protestija mujal akaja andi decizija tari Komuna.
O lil reakcija šaj draberanela teleder:

До

Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров

Александар Наумовски

Предмет: Барање за пронаѓање на друга безбедносна бариера околу ромската населба Геге

Почитуван градоначалниче Наумовски,  ромскиот портал Еуромапрес оштро реагира по повод планираната изградба на три метарскиот зид во ромското маало Геге, со кој Вие, изградбата на овој зид го образложувате како заштита на ромското население од собраќајната делница која е во тек на изградба.

Ваквиот чин Ние го дефинираме како крајно загрижувачки со оглед на тоа , што вашиот план е сосема надвор од контексот “безбедност„ туку изолација на ромското население од очите на јавноста.

Ваквиот чин е тотална сегрегација и ја покажува вистинската намера со која доаѓа до физичко раздвојување на ромското население од не- ромското во населбата Геге.

Еуромапрес е спремна докулку не се пронајде вистинско решение кое ке биде погодно за двете страни, преку писмена форма ке ја известиме Европската Комисија, председателот на Европскиот парламент Давид Сасоли и ромските Евро пратеници.

Со почит

Од редакцијата на Еуромапрес


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading