Spread the love

Јосиф Абитан директор на Раби центарот Michelet – директор на Талмуд Тора – одговорен во богослужба во регионот на Алпес Маритимеs

ЕРП:Господине Абитан, дали досега еврејската заедница имала било какви контакти со ромската заедница во овој дел на Франција?

Joсиф Абитан: Не би сакал да ве разочарам но вие сте првиот ромски преставник кој побарал контакт со нашата заедница и благодарам што ете најпосле сум запознал лице од ромска припадност.Жално е да се биде нем посматрач на јадните Роми који секојдневно ги гледаме на улица без покрив над главата и без икакви срества за живот, тие групи кои ги среќаваме секојдневно не се Житан, Мануш или Кале со кои ги препознаваме овдешните домицилни Роми туку групи кои доаѓат од посткомунистичките држави Романија ,Бугарија и така натаму.

ЕРП: Вие пред две недели ја добивте мојата работна тема со наслов Ромите потомци на Античките Евреи, кое е вашето мислење во врска со ова истражување ?

Јосиф Абитан : Морам да признавам дека со сласт го имам читано материјалот кое ми го испративте.Многу малку знам за историјата на Ромите, но уште помалку за ова теза која ја работите, едноставно ми дадовте задача да читам да истражувам, па дури имав и неколку контакти со наши Рабини како во Франција така и во Израел во Тел Авив од каде се информирав повеќе од што порано знаев.Ова ваша теза не е нова за многумина изреалци па дури ни за Институтот на израелската дијаспора во Тел Авив.Уште многу одамна се сомневаа дека Ромите се можеби едни од десете изгубени Антички Евреи од пред 3500 години п.н.е, е сега, зошто ова истражување не било поткренато тогаш не можам точно да потврдам, moжеби Госпдовата воља е во време кога тој ќе посака тоогаж а можеби времето е сега.

ЕРП. Во последните неколку години откриени се неколку групи на изгубените деца на Израел.53 припадници на едно село од североистокот на Индија биле прифатени од врховниот рабин на Израел како деца на племето Манеш, друга група е пронајдена во Етиопија како припадници на племето Дан и трета група во Јужната Афричка држава племето Лемба. Како се наоѓат овие изгубени израелови деца ?

Јосиф Абитан: Точно така, за овие групи е потврдено дека се деца на одредени племиња на Израел.Денес благодарение на интернетот молскавично може да се дојдат до информации кои се потребни да се покрене истражување на одредена група за кои самите велад дека се припадници на едни од племињата на Израел.На пример ете вие преку ова ваше истражување кое најверојатно ке биде објавено како интервју, документарен филм , или онлине публикација ,може да стигне до некој од нашите рабини или историчари кои потоа ќе направат истражување за ова група која мисли дека е сродничка со нашата.

ЕРП: Кои услови се приоритетни во докажувањето дека некоја група е потенцијален потомок на Античките Евреи?

Јосиф Абитан:Вие на почетокот на разговорот ми рековте дека ја знаете Тората нашата Света Јудејска книга, тогаш сигурно знаете дека Мојсеј имал напишано морални закони кои се држале под заветниот ковчег во шаторот на Светата Светиња,со тие закони ние се разликувавме од ругите групи на народи.Значи секој кој мисли дека е припадник на едни од нашите изгубени племиња би требало да негуват барем дел од овие морални закони како што е светковањето на саботата, обрезувањето на децата по една недела од нивното раѓање, индетични имиња со еврејските, како и други традиционални обичаи со кои се препознава нашата култура. После овие налази се оди на земање на ДНК со која би се утврдило приближните вредности на таа група со Израелците, но, и не е морално доколку споменатите услови се исполнети.Ние не ги бараме, тие нас не барат, и тогаж кога ќе ги најдеме, тогаж ги прибираме.

ЕРП: Дали тоа значи дека Ромите кои живееат во различни делови на светот, со различни религиозни традиционални и културни разлики со Еврејската нација не може да биде можен потомок на едни од племињата на Античките Евреи?

Јосиф Абитан:Не, напротив Ромите се народ или група која со векови била асимилирана , против своја воља прифатила пагански обичаи.Тој е народ кој сеуште лута од место до место, тој е едниствената група која нема сопствена држава и народ кој сеуште ниту една држава не ги прифатила како своја дијаспора. Нашиот Бог Елохим, нашите предци ги казнувал поради нивната не послушност, но неговата намера еден ден да ги собере од сите страни на светот својот мил народ ке се оствари,оти Тој никогаш не го има вратено својот збор назад празен.Верувам дека тој има план кога каде и како ќе го открие оригиналното потекло на Ромите.

ЕРП: Дали мислите дека Ромите се можни сродници со Древните Евреи?

Јосиф Абитан: Искрено постои можност, како што реков малку истражував , и наоѓам на интересни допирни точки со Израелскиот народ,монотоизмот, во кој нема политеистички или пантеистички верувања,веруват во духовен свет кој се состои од чисти и нечисти духови која преставува еврејска концепција,верувањето во смрт како дефинитивен премин до духовниот свет,мртвото лице е нечисто во текот на неговиот пат кон царството.Да ја земеме музиката како пример мелосот на изворната музика е многу блиска со нашата изворна музика, вие сами рековте дека во блиска прошлост но и сега во некои ромски групи постоји племенски суд, вие самите рековте дека многу слаб процент е на ромски мешани бракови, тоа се исто така индикатори дека можеби сме еден те ист народ, постојат можни сличности кои не би можел сега да ги набројувам.

ЕРП. Она што е најголема допирна точка е Холокаустот на Евреите и Ромите во времето на 2 -та Светска војна , дали можеби Хитлер знаел нешто уште во тоа време за блискоста на Ромите и Евреите?

Јосиф Абитан:Болно сеќавање и за нашиот и за вашиот народ, но ова не е единствениот геноцид над Евреите,ако добро ја знаете историјата, за време на Инквизицијата, Црквата ги гонеше Евреите низ цела Европа, Евреите за нив преставувале неверници, богохулници, најголемиот геноцид во тоа време се случило во Шпанија во времето на кралот Карлос кога иљадници Евреи биле прогонувани и убиени, само затоа што се Евреи припадници на народот кој го издал нивниот Бог Исус Христ. Таквиот начин на размислување го имало Хитлеровата машина за убивање на Евреите и Ромите во концетрационите логори, Хитлер ги презираше Евреите од причина што како светска популација нивниот број во тоа време инесуваше само 00,1% од вкупното светско население, а 26% од светките научници експерти доктори на науки физичари хемичари и така натаму се Евреи, Хитлер не нарече дека сме паразити и дека не сме имале право на избор на живот. И ние како и вие со векови бевме прогонувани, угнетувани, Дали ја делиме истата судбина, и тоа е прашање за кое треба стручни експертизи, како кај вас така и кај нас, кога сме биле ослободени од Медо Персија зошто некои племенски групи наместо да се вратат во Израел го продолжиле патот кон далечниот исток,зошто Ромите кога побегнале од Индија никогаш не се вратиле назад во како што велат нивната земја на потекло. Денес со растот на радикализмот во Европа најмногу расте и Антисемитизмот и Антициганизмот, зарем ова не се поистоветни додирни точки кои се индикатори дека припаѓаме на еден народ .Најголемата разлика според мене е образованието кој кај Евреите е многу голема и обавезителна што не е случај со Ромите. Евреите денес се едни од најбогатите луѓе во светот додека Ромите се едни од најсиромашните во светот.

Доколку немате други прашања би сакал само да кажам дека од Тел Авив добив информации дека во Израел има една група на Роми дојденци пред неколку години кои имаа традиционални обичаи врзани со нашите културни и култ традиции, на таа група врховниот Рабин на Израел им додели статус на Јехуд што значи оригинален Евреин.

Јас ви посакувам среќа во вашиот понатамошен напор кон ова прашање со позитивен исход, се надевам дека ќе го пронајдете одговорот.Јас ви стојам на располагање колку што можам да помогнам , со тоа што ќе испратам писмо до Институтот за Израелската Дијаспора во Тел Авив како би можеле од лице место да ја користите архивата , контактите со повеќе рабини кои работат во откривањето на изгубените племиња на Израел и голем број на генетичари и историчари .

ЕРП: Ви благодарам и на вас почитувани господине Абитан за вашето време и раговорот кој го водевме со вас.

Entretien avec Joseph Abitan
Joseph Abitan Directeur du Centre Rabbin Michelet – Directeur du Talmud Torah – responsable du culte dans la région des Alpes Maritimes

ERP: M. Abitan, la communauté juive a-t-elle déjà eu des contacts avec la communauté rom dans cette partie de la France ?

Joseph Abitan : Je ne voudrais pas vous décevoir mais vous êtes le premier représentant rom qui a demandé le contact avec notre communauté et je vous remercie d’avoir enfin rencontré une personne d’origine rom. Il est dommage d’être un observateur silencieux des pauvres Roms que nous voir tous les jours dans la rue sans toit au-dessus de la tête et sans aucun moyen de subsistance, les groupes que nous rencontrons tous les jours ne sont pas Zitan, Manush ou Kale avec qui nous reconnaissons le domicile local Roma mais des groupes venant des pays post-communistes de Roumanie , Bulgarie et ainsi de suite.

ERP : Il y a deux semaines vous avez reçu mon sujet de travail intitulé Roma Descendants of the Ancient Jews, quelle est votre opinion sur cette recherche ?

Josif Abitan : Je dois avouer que j’ai lu avec plaisir le matériel que vous m’avez envoyé, je connais très peu l’histoire des Roms, mais encore moins cette thèse sur laquelle vous travaillez, vous m’avez simplement donné pour tâche de lire et de faire des recherches, et j’ai même eu quelques contacts avec nos rabbins en France et en Israël à Tel-Aviv où j’ai été informé plus que je ne le savais auparavant. Cette thèse n’est pas nouvelle pour beaucoup d’Israéliens ni même pour l’Institut de la diaspora israélienne à Tel Aviv. que les Roms sont peut-être l’un des dix anciens juifs perdus de 3500 avant JC, est maintenant, pourquoi cette recherche n’a pas été soulevée alors je ne peux pas confirmer exactement, peut-être que la volonté de Dieu est à un moment où il veut et alors peut-être le temps est venu.

ERP : Plusieurs groupes d’enfants israéliens perdus ont été découverts ces dernières années.53 Des membres d’un village du nord-est de l’Inde ont été acceptés par le rabbin suprême d’Israël comme enfants de la tribu Manes, un autre groupe a été retrouvé en Éthiopie comme membres des tribus Dan et un troisième groupe dans l’État sud-africain de la tribu Lemba. Comment vont ces enfants perdus d’Israël ?

Joseph Abitan : Exactement, il a été confirmé que ces groupes sont les enfants de certaines tribus d’Israël. Par exemple, grâce à votre recherche, qui est susceptible d’être publiée sous forme d’interview, de documentaire ou de publication en ligne, vous pouvez contacter l’un des nos rabbins ou historiens qui feront ensuite des recherches pour ce groupe que vous pensez être lié au nôtre.

ERP: Quelles sont les conditions prioritaires pour prouver qu’un groupe est un descendant potentiel des Juifs de l’Antiquité ?

Joseph Abitan : Tu m’as dit au début de la conversation que tu connaissais la Torah, notre Livre Saint de Judée, alors sûrement tu sais que Moïse avait écrit des lois morales qui étaient gardées sous l’arche de l’alliance dans la tente du Saint de Saints, avec ces lois, nous différions des autres groupes de Donc, quiconque pense qu’il est membre de l’une de nos tribus perdues devrait nourrir au moins certaines de ces lois morales telles que le sabbat, la circoncision des enfants une semaine après leur naissance, identiques Noms juifs, et autres coutumes traditionnelles qui reconnaissent notre culture. Après ces instructions, l’ADN est prélevé pour déterminer les valeurs approximatives de ce groupe avec les Israéliens, mais ce n’est pas moral si les conditions mentionnées sont remplies. Nous ne les cherchons pas, ils ne nous recherchent pas, et quand nous les trouver, puis nous les récupérons.

ERP : Cela signifie-t-il que les Roms vivant dans différentes parties du monde, avec des différences religieuses, traditionnelles et culturelles différentes avec la nation juive, ne peuvent pas être un descendant possible d’une des tribus des anciens Juifs ?

Josif Abitan : Non, au contraire, les Roms sont un peuple ou un groupe qui s’est assimilé depuis des siècles, a accepté des coutumes païennes contre son gré. C’est un peuple qui est encore en colère d’un endroit à l’autre, c’est le seul groupe qui n’a pas d’État ne les a pas acceptés comme sa propre diaspora. Notre Dieu Elohim a puni nos ancêtres pour leur désobéissance, mais son intention de rassembler un jour son peuple bien-aimé du monde entier se réalisera, car il n’a jamais rendu sa parole vide. Je crois qu’il a un plan quand et comment il découvrira l’origine originelle des Roms.

ERP : Pensez-vous que les Roms sont des parents possibles des Juifs de l’Antiquité ?

Joseph Abitan : Honnêtement, il y a une possibilité, comme je l’ai dit un peu de recherche, et je trouve des points de contact intéressants avec le peuple d’Israël, le monothéisme, dans lequel il n’y a pas de croyances polythéistes ou panthéistes, croire en un monde spirituel constitué de purs et esprits impurs qui est un concept juif. la croyance en la mort comme un passage définitif vers le monde des esprits, la personne décédée est impure sur son chemin vers le royaume. Dans certains groupes roms, il y a un tribunal tribal, vous avez dit vous-même qu’un très faible pourcentage de mariages mixtes roms, ce sont aussi des indicateurs que nous sommes peut-être un seul et même peuple, il y a des similitudes possibles que je ne pourrais pas énumérer maintenant.

ERP: Ce qui est le plus frappant, c’est l’Holocauste des Juifs et des Roms pendant la Seconde Guerre mondiale, Hitler savait-il peut-être quelque chose de la proximité des Roms et des Juifs à cette époque ?

Joseph Abitan : Un souvenir douloureux pour nous et ton peuple, mais ce n’est pas le seul génocide contre les Juifs, si tu connais bien l’histoire, pendant l’Inquisition, l’Église a persécuté les Juifs dans toute l’Europe, les Juifs pour eux étaient des infidèles , blasphémateurs, le plus grand génocide de l’époque a eu lieu en Espagne sous le règne du roi Carlos lorsque des milliers de juifs ont été persécutés et tués simplement parce qu’ils appartenaient à un peuple trahi par leur Dieu Jésus-Christ. La machine d’Hitler pour tuer les Juifs et les Roms dans les camps de concentration avait une telle façon de penser que les experts, les médecins, les scientifiques, les physiciens, les chimistes, etc., sont des Juifs, qu’Hitler nous a traités de parasites et que nous n’avions pas le choix dans la vie. Nous, comme vous, avons été persécutés pendant des siècles. retour en Israël a continué leur voyage vers l’Extrême-Orient, car les Roms lorsqu’ils ont fui l’Inde ne sont jamais retournés dans ce qu’ils disent être leur pays d’origine. Aujourd’hui, avec la montée du radicalisme en Europe, ce sont l’antisémitisme et l’antitsiganisme qui progressent le plus, ne sont-ils pas les mêmes points de contact qui sont des indicateurs de notre appartenance à une même nation ? . Les Juifs sont aujourd’hui l’un des peuples les plus riches du monde tandis que les Roms sont l’un des plus pauvres du monde.

Si vous n’avez pas d’autres questions, je voudrais juste dire que j’ai reçu des informations de Tel-Aviv selon lesquelles il y a quelques années, il y a un groupe de nouveaux arrivants roms en Israël qui avaient des coutumes traditionnelles liées à nos traditions culturelles et cultuelles. .

Je vous souhaite bonne chance dans vos efforts futurs sur cette question avec un résultat positif, j’espère que vous trouverez la réponse. Je suis à votre disposition autant que possible pour vous aider, en envoyant une lettre à l’Institut pour la diaspora israélienne à Tel Aviv a pu utiliser les archives sur place, des contacts avec plusieurs rabbins travaillant à la découverte des tribus perdues d’Israël, et un certain nombre de généticiens et d’historiens.

ERP : Merci aussi, cher M. Abitan, pour votre temps et la conversation que nous avons eue avec vous.

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading