Spread the love

O Željko Jovanovič direktori tari Kancelarija baši romane inicijative ( RIO) anglo Pravdo sasauitnipe, erati sinele oficijalno dikhin e premierea tari Republika Utarali Makedonija Dimitar Kovačevski.
I dikhin sine kerdi ani lači atmosfera kote so sine kerdo lafi baši pobuvle theme maškar kote sine vi o pučibe baši infrastruktura ko romane mahale ani RUM.
O Jovanovič ki akaja dikhin vakergja so nane čalo keda kerelape lafi baši o investicie ki infrastruktura ko romane mahale, thaj rodingja taro makedoiakoro Guvermento te ikali pobuter finassie taro persi thaj taro akava berš ko berš so avela.
Trujal o Jovanovič i Kancelaria baši romane inicijative ( RIO ) si hazri te pomaškarinel sal tega dži kote e makedonaikoro guvermento vazdela o investicie baši lačaripe i infrastuktura ko romane mahale.
„ O faisali ko ruralno romane mahale thaj o nanibe i fundavni infrastuktura našti generalno te realizirinel amari kancelarija.
Pareste si amenge sar fondacija te faisalina akava problemi, soske si zaruri but bare finansie kola so amen nanejamen.
Odoleske amen dengjem propozal te pomaškarina e Guvermente taro RUM finansisko pomaškaribaja, numa sal dži kote o investicie lengere ko faisalibe akale problemeskere si po uče taro akana.
Isi, pravdipe te kerelpe pobuter ko lačaribe akale problemeskoro e romengoro, savo so vi agjar o premieri dengja pozitivnikano džovapi, numa ačola te dikelpe sar ka thavdel o budžeteskoro plani baši o berš so avela, dikindor majangle i aktuelnikani energetikani kriza“ vakergja o Jovanovič ko harno keribe lafi baši o EU Romapress.

Јованович „Потребно е зголемување на буџетски инвестиции во инфраструктурата во ромските населби„

Жељко Јованович директор на Канцеларијата за ромски иницијативи ( РИО) при Отворено опшетсво, вчера имал официјална средба со премиерот на Република Северна Македонија, господинот Димитар Ковачевски.
Средбата се одвиваше во пријатна атмосфера и било разговарано за неколку пошироки теми кои воглавном се однесува на ромските населби во РСМ.
Јованович го истакна своето незадоволство кога е во прашање инвестициите во инфрастукрура во ромските населби, и побара владата на РСМ да издвои повеќе финансиски срества од тие што беа издвоени минатата и ова година.
Според Јованович, Канцеларијата за ромски иницијативи ( РИО) е подготвена да помогне, но само тогаш доколку владата на РСМ ги зголеми инвестициите за подобрување на инфраструктурата во ромските населби.
„Решавањето на руралните средини и немањето на основна инфраструктура во ромските населби во Македонија не може генерално да ги реализира нашата канцеларија.
Тешко ни е како фондација да го решиме овој проблем бидејќи тоа се огромни средства кои ги немаме.
Затоа предложивме да и помогнеме на владата на РСМ да допринесеме со еден дел на финансиски срества, но само доколку владата е спремна да издвои поголем буџет за решавање на овој проблем во ромските населби.
Сепак, постои отвореност да се работи повеќе на подобрување на состојбата на Ромите со оглед на потребата од огромни финансиски срества, за кој и премиерот ја покажа својата волја, за тоа и останува да се види како ќе се одвива буџетското планирање за следната година бидејќи главниот предизвик ќе биде како да се надмине зимата и недостигот на струја во актуелната енергетска криза. “- кажа Јованович во кусото обраќање за ЕУ Ромапрес

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading