Spread the love

E dizutnen taro akava strumicakoro gav o strumičania akharena len Roma, cigani thaj čingene , so ko khorane ingarela cigan.

Ki vrama taro mlo thanaribe ani Strumica taro 2010 dži ko 2021 berš sinema šajdipe te pendžarav akela dizutnen baši so isilen jekh interesno istoria.

Ki kupa jekhe profesorea pali istoria tari maškarutni škola baši stolarstvo keraja sa buti ki jekh fabrika baši o agrarno gajbe ko akava gav.

Sako dive sijum sa ano kontakti lencar, ola avena sine pumare kamionencar te kinen o gajbe baši pire agrarno proizvodia. Akala dizutne pretežno si agraria (zemjodelcia) thaj islen pire umala (nive) ko gav. O dizutne tari diz Skopja pendžarenalen taro Kvantaški, taro kupatne Lisiče, Aerodrom thajtaro vavera kupatne, kote so ki vrama tari sezona bikinena horbuze, patlixania, piperke thaj vavera agrarno proizvodia.

Akala dizutne nane šukar ale ani diz Strumica kote so o terne inicirinena konflikti e Baničarencar. Ko but restorantia, kafičia na ne mukle te den andre.

Ko starti sijum sine ki godi so akala si Roma, soske dikenlape sine o koloriteti lengoro sar amaro, isilen jekh ka jekh tradicia vi sar amen baši Vasilica, Erdelezi thaj šunena romani muzika.

Ola negirinena bilo savo pašipe e Romencar, ola vakerena so si Ortodoksno Makedoncia, bizi diferencia so sasto strumičko regioni kote so gravitirinena but gava akharenalen cigani jali Romi.

Korkori ola pakhjana so lengere darhie (korenia) si tari durutni Azia, thaj kaj si o askeria taro Aleksandar Makedonski. Akava pandela le vi o profesori pala ki istoria, vakerindor so ani dizjakiri biblioteka isi jekh lil baši diz Strumica panlo asavke istorijaja.

Trujal o profesori kasaja so kupatne keraja sa buti, akala manuša sine bari bariera baši o Aleksandar Makedonski ko leskoro osviibe i Utarali india.

O Baničaria sine bare zorale askeria so peravge o plania taro sigjarutno osvoiba taro Aleksandar Makedonski, soske akala manuša ačile ano arakhibe pire teritoria thja ko arakhibe pire Maharadža. Ola sine askeria ko slonia, so o askeri taro Aleksandar našti sine kerela lenge kanči nit o lengera grasta mujal o slonia.

Tega o Aleksandar kergja jek avrijal tare maribaskiri taktika, kole so persoringa (ubedingja) e askeren ko slonia odoleja so dengja len parne makedonske romnjenge taj dengjalen sumnakaj thaj vavera barvalipa eč ko jek dengjalen imoi ko plo thagaruinipe, Ola asatrg leskoro dejbe thaj prečivgepe ani o reonia kote so gravbitirinena o strumička thaj vavera kotora taro tegatuno leskoro thagarutnipe. Ko lil kote so araklovela ki dizutni biblioteka ani Strumica šaj arakelape akaja istorija, thaj sebepi akava o manuša si ko gndipe so akala si ande manuša.

Adaja asimilacia irangjalen te oven Makedoncoram vi so lengore darhie si kotar i Utarali India, kote so avdive but istoričaria vakerena so avdisutne Roma angleder nekobor seikle sine thanarde ki Uarali India, angleder te mekenla.

Gndinelape so jekh kotor sine taro telune kaste, a jek javer kotora sine pendžarde sar bare thaj zorale askerija baši piro Maharadža, kole aso avela korkoruipa so akala manuša sine asimilitrime te trampinel pire darhia baši javera benefitija taro Aleksandar Makedonski.

Numa len isilen

Numa len isilen darhie ko kotor tari India kote so e Roma sine thnarde siekoloncar (vekovi)

 

Кои се жителите на струмичкото село Баница?

 

Жителите на ова струмичко село струмичаните ги викат, Роми, цигани и Чингене што на турски значи циган.

За време на мојот престој во Струмица од 2010 до 2011 година имав можност одблизу да ги запознам овие луѓе, за кои постои една интересна историја.

Заедно со еден професор по историја од средното столарско училиште

работевме во една мала фабрика за гајби, која се наоѓаше во ова село.

Секојдневно бев во контакт со овие луѓе кои со камиони доаѓаа за откуп на гајби за земјоделски производи. Овие жители претежно се земјоделци кои во своја сопственост ги имат скоро сите земјоделски ниви од селото. Жителите на градот Скопје ги препознават на Кванташки или пак во некои други населби како што се Лисиче, Аеродром и други населби, каде во екот на сезоната продават лубеници, домати, пиперки и други земјоделски производи.

Овие жители не се добродојдени во градот Струмица, и често жителите на градот иницират конфликти со помладите кои излегуват на прошетка во градот. Во повеќе ресторани, барови. и кафулиња им е забранет влез.

На почетокот мислев дека се Роми, оти изгледаа како нас, црномурести, имаа иста традиција и за Василица и за Ѓурѓовден, слушат ромска музика…

Тие негират било каква блискот со Ромите велејки дека се православни Македонци, иако за целиот струмички регион во кој гравитират огремен број на села тие се Роми или цигани.

Самите веруват дека нивното потекло е од далечна Азија, и се потомци на Александровата војска.

Ова ми го потврдува и професорот со ко заедно работевме, велејки дека во градската библиотека во Струмица има податоци за овие луѓе.

Според професорот по историја, овие луќе беа голема пречка на Александар Македонски во неговиот поход на освојувањето на земјите од далечниот исток.

Баничарите биле големи воени кој на Александар Македонски му ги срушија плановите за брзо освојување, со што ја бранеја територијата на својот Махараџа во северниот дел на Индија, помеѓу Пакистан и Индија. Тие беа воини на слонови, за кој Александровата војска како пешадија и коњицата не можеше да им парира.

Тогаш војсководецот Александар применува вон воена тактика со што ги убедува воините на слонови, нудејки им плави жени Македонки, злато и други драгоцености како и имот во делот на неговата империја. Тие ја прифатија неговата понуда. Во книгата која се наоѓа во струмичката библиотека за историјата на градот, се вели дека еден мал дел токму тие воини се жителите на селото Баница во Струмица.

Таа асимилациа ги преобрати во Македонци, иако нивното потекло е од Северниот дел на Индија, за кој денес многу историчари велат дека денешните Роми беа населени во тие подрачја на индискиот потконтинент пред да ја напуштат Индија.

Се претпоставува дека во Индија, тогашните Роми беа дел на најниските касти, но исто така од друг страна некои велат дека биле познати воини и лојална војска на својот Махараџа, што само по себе се донесува заклучок дека овие жители од Баница се асимилирани односно нивните предци биле поткупени од Александар Македонски.

Но тие имат корени од делот на Индија каде Ромите биле населени со векови.

 

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading