Bare dukjaja resargem bilačo nevipe kaj amaro but manglo profesori o Ibrahim Osmani naklja i lumia avdive. Profesore ka andinatut sar manuš kova sine but barvalo ko pendžariba i romani čib thaj i romani istorija. O devel neka andineltut sa te škare bukjancar so kergjan,

E familiake amaro baro sočustvo

Total Views: 71 ,
Translate »