Erati i asociacia Liga e manušengere hakongiri sekcia Nica ano ploštadi Masena ki Nica prekal o teloikeribe iklojbaja avrijal kergje keomeroracija taro 91 manuša migrantia kola so našavgje piro dživdipe ani samudra , mangipaja te resen ani Europa. Kala migrantia sa andar i Afrika. Ola pumari dživdipe našavgje paše uza ki Libia.O asociacie kola so lile than ki akaja protesno komemoracia ingarena sa o fotografije taro bi indetifikujme našavde manuša, thaj čudingje kišli mimoza ani samudram jekh baši sako našavdo emigranti ki samudra-

Total Views: 40 ,
Translate »