Spread the love

Erati i asociacia Liga e manušengere hakongiri sekcia Nica ano ploštadi Masena ki Nica prekal o teloikeribe iklojbaja avrijal kergje keomeroracija taro 91 manuša migrantia kola so našavgje piro dživdipe ani samudra , mangipaja te resen ani Europa. Kala migrantia sa andar i Afrika. Ola pumari dživdipe našavgje paše uza ki Libia.O asociacie kola so lile than ki akaja protesno komemoracia ingarena sa o fotografije taro bi indetifikujme našavde manuša, thaj čudingje kišli mimoza ani samudram jekh baši sako našavdo emigranti ki samudra-

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading