Spread the love

O Redjepali Chupi direktori ko Romano edukativno fondi REF prekal piro FB profili liferungja statusi kote so havljarela baši hramovibaskiri manipulacija ki vrama kana o manuša kola so hramonena e familien sine ko hramovibe leskere familijate.

Sar so hramonela ko plo FB statusi o Chupi vakerela so palo ko agor e hramobibaskoro, ov rodingja te dikel i grafa kote so si čivdi i etničko thaj o religiozno preperibe. Odova so šokiringjle sa sa o dendo džovapi taro manuš kova so hraminel,, kaj nane šajdipe baši adava soske o sistemi si panlo.

Leskoro inikeribe sa so asavke pučiba thaj rodibe valjangja te kerel angleder te agorinkerelpe o hramovibe.

Sa bi ovela s šukar keda bi o manuš kova so kerela o hramovibe valjangja te vakerel adava panda ko starti taro hramovibe so korkori palo adava anela i sum kaj o bukja ko hramovibe kana kerela pe lafi baši i romani etnikumi tale melale.

Odolea so našti džaneja siguritetno so ov kografe baši etničko thaj religioyno jali dajakiri čhib hramongja ko formularija baši hramovibe.

Sasto status šaj drabarena le potele.

 

#Попис2021

ВНИМАНИЕ!!!

Системски пропуст кој остава огромен простор за манипулација и недоверба од попишаните кон попишувачите и системот.

Денес при попис на моето семејство, на крај попишувачот кога заврши со внесувањето на сите податоци, побарав увид, посебно на делот кој се однесува на етничката и верската припадност.

Одговорот на попишувачот беше дека тоа не е возможно сега бидејќи системот бил веќе затворен и не дава таква можност.

На прашањето за правото на увид на попишаните граѓани на подотоците внесени од страна на попишувачот, образложението беше дека требало да побарам во моментот кога ги внесувал токму тие конкретни податоци а не на крај кога биле внесени сите, за што не бев информиран на самиот почеток од страна на попишувачот пред да почне да ги внесува податоците.

Ова остава огромен простор за недоверба околу тоа што попишувачот ставил како податоци кои не може да се проверат на крај, а законот го гарантира правото на увид на попишуваните граѓани.

Препорака, бидете внимателни при попишувањето и следете го секој податок што се внесува во моментот кога се внесува а не на крај кога ќе се внесат сите податоци.

Следува претставка до #ДржавенЗаводзаСтатистика и #НароденПравобранител.

#ПописенРеон212 општина Аеродром.

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading