I kometa C/2022 EZ (ZTF) ka oevel but paše uya ki phuv.
Voj paluno drom sa dikli angleder 50 000 berša tari vrama taro neandertalcija.
Akava kotor sine araklo ko mart 2022 berš thaj si 42 milionija kilometre dur tari phuv prekal i programa arakibaske taro milionia Cvike e teleskopjea Samuel Ošin tari opservacija Palomar ki Kalifornija.

После 50 000 години комета ке биде видлива со голо око вечерва према 22 јануари

Комета C/2022 E3 (ZTF) ке биде блиску до земјата.
Таа последен пат била видена уште од времето на ненадертѕалците пред 50 000 години.

Оваа комета ќе биде видлива винендот на 21 јануари пре,а 22 јанари на околу 42 чилиони килочетри од земјата.

Овој небесен објект е откриен во март 2022 година од програмата за системско истражување на минливи објекти Цвики (ZTF), со помош на телескопот Самуел-Ошин во опсерваторијата Паломар, Калифорнија .

Total Views: 149 ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »