Spread the love

Ko Kahramaraš thaj ki Adana dživdinena baro numero Roma, adava si regioni kova so sa astardo e katasrofalno phuvjakere thinanibaja kova so astarga o Khoranipe thaj i Sirija.
Trujal o Ergun Gulterin, korespodenti taro EU Romapress andar o Khoranipe, e romani jekin ano akala regionia vi angleder o phuvjakoro thinanibe dživdinena sa ki miyeria, oloa kerena sa buti sar argatia,muyika thaj kišlo kinobikinibe.
Langoro hgali si panda pobilačo ki vrama taro akava phuvjakoro thinanibe.
O Ergun informirinela so o pomaškaribe resela, na kerelape diferencija koj soj talo, numa adava nane ćčaleste sebepi ked ka dikelpe kozom e Roma si bare familie.
But romane organizacie taro Khoranipe kerena sa te den arka e romane familienge kola so si ko akala regionia, numa nane čaleste te šaj čaljarela lengoro mangipe baši habe, šeja, thaj vavera bukja maškar kote thajk vi učartin koja so ki akaja vrama si but pareste.
Numero taro mudarde Roma ko phuvjakoro thinanibe nane oficijalno sebepi so sa o viktimija registirinenape biyo legoro nacionalno preperutnipe.

Тешка состојба на Ромите во реоните погодени со земјотресот

Во Кахрамараш и Адана живеат голем број на Роми, тоа е подрачје кој бил зафатен со катасрофалниот земјотрес кој ги зафати Турција и Сирија.
Според Ергун Гултирен, дописник на ЕУ Ромапрес од Турција, ромската заедница и пред земјотресот живееле многу мизерно, претежно од ситна трговија, музика и аргатлук.
Состојбата на голем број на Роми во овие региони е уште потешка со катасрофалниот земјотрес.
Ергун информира дека помошта пристигнува, не се прави разлика, но тоа не е доволно на многудетните семејства кои ги имат ромските семејства во овие региони.
Многуте ромски организации од цела Турска се обидуват на било каков начин да ги задоволат нивните потреби за храна,облека но и засолништа кои во ова време е тешко да се дојде.
Бројот на загинатите Роми не е познат ниту се знае поради тоа што зртвите од земјотресот не се третитрани по својата национална припадност.

Ergun Gulterin korespodneti

tari Turcija baši EU Ročqpress

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading