Spread the love

Ko thavdipe taro 50 beršengoro Jubilejno lumiakoro romano Kongreso, o delagatija annhje decizija te bičaven pravdo lil dži ko sa o diplomatska reprezentia ani Evropa baši etnikano užaribe e romengoro ano Kosovakoro konflikti 1998-99 berš. Akava lil si le mangin te činavel sa o anglo lafi dejbe baši Kosovakere aspiracie te ovel kotor tari bari familia taro EU.

O Kongresi rodela taro ambasadoria te diken o faktia prekal informacie kola so isi e Kongreso baši mudarde, našavde Roma andar o Kosovo, thaj o zori kola so araklepe akala Roma kana sine paldime taro pire khera thaj lengere khera sa sa tarde jali lende .

Ko pravdo lil dži ko ambasadorija, hramonela so 130 000 mile Roma panda araklovena ano egzil avrijal taro Kosovo, thaj lenge nane siguritetno o iranibe ani akaja them.

Jek javer akcenti rodibe te činavelpe o užaribe taro romane mahale ani Priština thaj ani Mitrovica, kote so si plania te thamarenpes khera numa na e romenge.

O sasto pravdo lil šaj drabarena le potele so si iračo ki makedoniakiri čhib:

ПРОТЕСТ: ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ДИПЛОМАТСКИТЕ МИСИИ НА КОСОВО
[Верзиите на овој нацрт се испраќаат до амбасадите и конзулатите во седум главни градови – досега]
Ова писмо го доставуваме во име на Јубилејниот светски конгрес на Ромите, кој неодамна одржа сесии за многу сериозни прашања што произлегоа од етничкото чистење на ромските заедници за време на конфликтот во 1998-9 година.

Конгресот одлучи да се спротивстави на пристапувањето на Република Косово во Европската унија се додека овие прашања не бидат признаени и решени.

Доколку вие [амбасадорите] не сте лично информирани за истражувањето спроведено од Европскиот центар за права на Ромите, Пол Полански и други, откривајќи убиства, силувања и исчезнувања, заедно со палење и грабежи на илјадници ромски домови и имот, може да се дадат препораки до релевантни публикации.

Денес околу 130 000 Роми родени во Косово сè уште живеат во егзил. попречени од многу тешкотии што произлегуваат од недостаток на државјанство и осиромашени од лишувањето и присилното заземање на нивните домови. Обрнете внимание и на континуираното бришење на целата населба [махалас] во Приштина, Митровица и други градови.

Нека биде јасно дека ова не е локална, па дури и регионална работа што треба да се закопа и да се заборави, туку сè поостра навреда на колективниот ромски народ, исто како што беше нацистичкиот геноцид.

Преку нашата глобална дијаспора, ние сега одговараме на оваа злоупотреба.
Првиот чекор кон истражување и можно решение за овие прашања би бил состанок на бегалците Роми од Косово и вашата дипломатска мисија во Берлин.

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading