Spread the love

Nekobor berša napala me personalno em sako drom sar Don Kihot “replicirinava” baš akale momentoske, so kana avel oleskoro periodi savore amen “mobilizirina amen” (majbut o bare Romane “faktoria” te notirina! A odova si “8-to April – Lumiakoro dive e Romengoro”!!!

Em tegani počmina amare besedem aparamisia kobor si importantno akava divei historia, o akanutnipa , o avutna e Romane jekhinake. Em agjaar non stop, bla, bla, bla…

Oja me da ko jekh sium tumencar! O datumi si but importantno amenge e Romenge. Ko jekh isto sium tumencar kaj o ande decizie em rezolucie si but importantno so si ande ko London ko 1971 berš:

– Akceptirimi terminologia jekhe naciake – Roma, a na sar dži tegani i bilačhi čhivdi anavjori “Cigan”

-Decizia kaj amari si čhib “Romani”

-Decizia bašo amaro flago – bajrako em oleskere simbolia – Vnato – čajrale lole 16 krakengere čakraja – Rota. Mang si o majšužo flago – bajrako!

-I decizia kaj romani himna si “Gjelem, Gjelem”

Sa odola ande decizie si butt importantno MANGE! Odolea si definirimo muiro romano IDENTITETO!

Sa si OK, sa si super, sa si importantno. Numa na kamav i formulacia sar so si “8-to April – Lumiakoro dive e Romengoro”!!

Soske na mangav la? Epa akaleske:

Amen siem nacionaliteto so si amen anav, flago, himna, čhib, kultura, historia…amen siem verifikujmo NACIONALITETO!!!

Oja čačipaske Nacionaliteto bizi piri teritorija em geografsko lokacia sar -them! Ama amen siem ki sasti lumia!!

Odoleske mangav em te potencirinav o momenti taro “8-to April – Lumiakoro dive e Romengoro”

Lumiakoro dive isi bašo ; Lumiakoro dive bašo dživdipaskoro trujalipa i natura, Lumiakoro dive e čhavengoro, Lumiakoro dive bašo autizmo, e bubregoskorom Lumiakoro dive ko maripa mujal o kanceri, tuberkoloza, dijabetis em panda but avera lumiakere divesa.

Numa kobor so me džanav Lumiakoro dive tari jekh Nacia – NANE! Nane lumiakoro dive taro Amerikancoa, numa ko USA kerel pe o dive 4 juli – Dive taro biathinalipa!

Lumiakoro dive e Germanconge nane, numa kerena o dive 3 oktobro – Dive taro Germaniakoro jekhipa, Brasil si le 7 septembro – Dive kana Deklariringje biathinalipa taro Portugal, 8 Septembro dive taro Biathinalipa ki Makedonia em but avera.

Odova sikavela kaj amen o Roma te kergjem notacia e diveske 8 April sarLumiakoro dive e Romengoro mande asocirinela kaj amen o Roma na siem notirime sar NACIONALITETO numa sar dive ko maripa mujal i tuberkoloza, kanceri, dijabetis, kašt, lulugja, vesh thaj aver.

Epa Romalen aj te definirina o bukja agjaare: Si li pošukar te definirina kaj o “8-to April – Dive taro Romano identiteti, flago(bajrako) em himna” jali jekhutne sar “8-to April Dive taro Romano Identiteto” jali te ačhol majodoriga identično sar so si lumiakoro dive tari tuberkolozam kancero dijabetis, kašt, luludi, veš thaj javer preformulirive salde ki forma sar “8-to April – Lumiakoro dive e Romengoro”? REZIMIRINEN!!!

 

 

Зошто ми смета формулацијата „8-ми Април – Светски ден на Ромите„?

Неколку години наназад попусто јас лично Рамуш Муарем – Цирко како Дон Кихот „си лае„ токму за еден момент, кој кога му доаѓа периодот сите се „мобилизираат„ (нарочито Ромските „фактори„) и го одбележуваат!

Тоа е „8-ми Април – Светски ден на Ромите„!!…

И почнуваат со своите беседи за важноста, за значајниот момент , историјата, сегашноста и иднината за Ромската заедница. И така до бесвест бла,бла,бла…

Во едно се сложувам! Датумот е тој и многу е важен за нас Ромите.

Исто така се сложувам и за значајните донесени одлуки на тој ден во далечната 1971 година во Лондон:

– Усвената терминологија како име на еден народ – Роми, а не како дотогаш придавката „Цигани„

– Одлуката дека јазикот е „Ромски„

– Одлуката за знамето и неговите симболи – Сино – зелена со црвено 16 кракна чакра – тркало. За мене најубавото знаме!

– Одлуката за „Џелем, џелем„ како ромска химна

Се се тоа важни одлуки за МЕНЕ. Тоа е дефинирање на мојото ромски ИДЕНТИТЕТ!

Се е ОК, се е супер, се е важно. Но ми смета неговата формулација како „8-ми Април – Светски ден на Ромите„!!

Зошто ми смета? Епа вака:

Ние сме Народ со свое име, знаме, химна, јазик, култура, историја… значи сме призната НАЦИЈА !!!

Додуше Народ без своја територијална и одредена географска поставеност! Нас не има буквални низ целиот свет!

Затоа и сакам да го потенцирам моментот – „8-ми Април – Светски ден на Ромите„

Светски ден има за : Светски ден на животната средина, Светски ден на децата, на аутизмот, на бубрегот, на природата, светски ден на борба против канцерот, туберколозата, дијабетис и уште еден голем број на светски денови ….

Но колку што знам Светски ден на еден народ или нација – НЕМА! Нема светски ден на Американците, туку САД го слават 4 јули – Денот на независноста!

Светски ден на Германија нема туку слават 3 октомври – Ден на германското единство, Бразил 7 септември – Декларирана независност од Португалија, 8 Септември ден на независнот на Македонија итн.

Значи дека ако ние Ромите го одбележуваме 8-ми Април – како Светски ден на Ромите„ мене ми асоцира дека ние Ромите не сме обележани како НАРОД туку сме како ден на борба против – туберколоза, канцер, дијабетис, дрво, цвеќе, шума и сл.

Епа луѓе мои ај да дефинираме вака: Дали подобро да се дефинира „8-ми Април – Ден на Ромскиот идентитет,знаме и химна„ или просто „8-ми Април – Ден на Ромскиот идентитет„ или да остане онака идентично како светски ден со туберколоза, канцер, дијабетис, дрво, цвеќе, шума и сл. преформулирано во „8-ми Април – Светски ден на Ромите„

РАЗМИСЛЕТЕ!!!

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading