Spread the love

Taro biathinalipe e Utarale Makedoniakoro pa dži avdive, o hali e Romengoro nane trampimo.

Dži kote neko kuvelape ko kholin so kergja disave bukja baši Roma, o paro dživdipe ko tereni sikavela javer realiteti taro odova so si liferimo.

Ki akaja video reportaža thaj kerde lafi jekhe romencar havljarena so asavko dživdipe maškar ki demokratikani Europa na bi trebula sa te ovel, numa ake dikhen sar jekh grupa Roma taro nekobor Komune ani Utarali Makedonija dživdinela.

Jekh tikno kotor taro akala video insertia si lende dejbaja autorizacija tari makedoniakiri politikakiri partia Demokrati MK

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading