Spread the love

Mile šelengere Toma dizutne taro Kosovo mukena i pokraina te bi našena taro represalie taro Albancija
kola so palo cidipe e jugoslovensko soldateskoro iranenape ko ple khera ano Kosovo.
E kosovakere Roma tari rig e Albancongoro kerenalen sebepi ki kupa e srbijancencar kaj si bange baši
brutalipe, čoripe, silujbe thaj baro mudaribe upreder e albncenhiri jekhin ano Kosovo angleder te avel o
NATO jali o KFOR.
O Albancia irasalile a e srbiakere reprezentia gele peske. No okola kola so irsalile sine lenge pareste te
keren espi ko si bange a ko nane bage. Nit mangena sa te ulaven o kolektivanikano džovapluko baši o
torture so sine kerdo ano Kosovo.
Pala ko džajbe e srbiakere soldateskoro taro Kosovo, but Roma šurungje te meken o Kosovo: 7000 taro
Prizren, 35.000 Gjakovica, 13.000 taro Peč… Ki funda taro bioficijalno havljaripe vakerelape so paše
120.000 Roma mukle o Kosovo.
Vi so o Albancia thaj o Srbiancia sakana sa akharena pravdo baši piro rodibe pire hakongoro thaj lengere
viktimengoro, e Roma panda darana pravdo te vakeren baši lengere problemia , mudarde thaj našavde
manuša.
O dokumentarbo filmi sile funda taro svedoštvo taro aktivisti baši manušikane hakaja Paul Poalnski
(1945-2021) dendo ko intervju baši biathinalo jurnalisti Milenko Srečkovič.

Вистината за косовските Роми преку сведоштво 1995-2005

Десетици илјади Роми жители на Косово ја напуштаат покраината за да ги избегнат репресалиите
што им се закануваат од огорчените албански бегалци кои се враќаат дома.
Косовските Роми се сметаат за виновни, заедно со Србите, за бруталноста, грабежите, силувањата
и масовните убиства што ја снашле албанската заедница во Косово пред силите на НАТО
предводени од КФОР да влезат во Косово.
Албанците се вратија, а српските власти си заминаа. На оние кои се вратија им е тешко да направат
разлика меѓу виновните и невините.
Ниту, пак, сакаат да ја разделат колективната и индивидуалната одговорност за злосторствата
извршени врз Косовците.
Штом српската војска и паравоената полиција го напуштија Косово, многу Роми почнаа да го
напуштаат: 7.000 од Призрен, 35.000 од Ѓаковица, околу 13.000 од Пеќ…
Врз основа на неофицијални извештаи, се проценува дека вкупно околу 120.000 Роми го
напуштиле Косово.
Иако Албанците и Србите отсекогаш биле гласни во барањето правда за нивните жртви, Ромите сè
уште не се осмелуваат гласно да зборуваат за нивните маки.
Документраниот филм се заснова на сведоштвото на активистот за човекови права Паул Полански (
1942-2021) дадено во интервју за независниот новинар Миленко Сречковиќ во 2016 година.

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading