Spread the love

„Детето има право на образование и живот„ е краток документарен филм кој се осврнува на проблемите на децата, како што е деца на улица од кои некои по желба на родителите , други од одредени причини, на кои им е ускратена можноста за нивна едукација и образование кој е клуч на успехот во понатамошниот нивен живот.

Краткиот документарен филм обработува неколку важни прашања, околу третирањето на државните институции и социјалните служби кон ова категорија на деца ,меѓу кои и деца питачи во присуство на свои родители, малолетни делеквенти, деца кои се жртви на семејно насилство, деца злоупотребени за одредени цели и.т.н.

Борбата за правата на овие деца покрај иснтитуциите, ја водат и дел од невладиниот граѓански сектор кој преку разни програми ги згрижуват овие деца, овозможувајки им можност за едукација и насочување кон правиот изборен пат кој ке му даде подобра иднина преку образование и идна професионалност на детето.

Краткиот документарен филм „Детето има право на образование и живот„ нема основа да критикува одредена етничка припадност.

Неговата намена е да се даде акцент на изборот kој ветува подобра иднина на детето, избор

кој не го избира детето, туку самите родители и во поголеми случаеви самата држава чии институции ги занемаруват нивните проблеми, во поедини области со вршење на сегрегација на децата во училиштата како и немањето на еднакви социјални, политички и правни услови.

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading